ZF przyspiesza transformację

ZF prezentuje oprogramowanie pośredniczące (Middleware) – “mediatora” pomiędzy systemem operacyjnym pojazdu a jego aplikacjami i zapowiada uruchomienie Globalnego Centrum Oprogramowania.

Oprogramowanie pośredniczące ma być dostępne w pojazdach seryjnych od 2024 roku. Klienci i użytkownicy końcowi będą korzystać z funkcji na żądanie i aktualizacji przez cały okres użytkowania pojazdu. ZF dostosowuje się do wyzwań związanych z oprogramowaniem poprzez utworzenie Globalnego Centrum Oprogramowania
 
Pojazd przyszłości będzie charakteryzował się wysokim poziomem usieciowienia i automatyzacji zdefiniowanymi przez oprogramowanie. Ale „samochód zdefiniowany przez oprogramowanie” to znacznie więcej niż „smartfon na kółkach”, nawet jeśli obsługa pojazdu coraz bardziej przypomina obsługę smartfona. Różnica polega na jakości i ilości systemów sprzętowych, które muszą być inteligentnie połączone za pomocą platformy programowej, aby wspierać użytkowników w wygodnym i bezpiecznym przemieszczaniu się – czytamy w komunikacie ZF.
 
ZF zaprezentowało swoje nowe oprogramowanie pośredniczące (Middleware), czyli otwartą platformę oprogramowania, która jest „mediatorem” pomiędzy systemem operacyjnym komputera samochodowego, a jego aplikacjami programowymi. Middleware ma być dostępne w pojazdach seryjnych od 2024 roku. Jej rozwój jest ściśle związany z rozwojem oprogramowania dla takich obszarów mobilności, jak automatyczna jazda, zintegrowane bezpieczeństwo, sterowanie ruchem pojazdów i elektromobilność.
 
Rozwiązania systemowe dla samochodu definiowanego poprzez oprogramowanie
 
Bity i bajty pozwalają na wzajemną komunikację elementów pojazdu od prawie pięciu dekad, odkąd w latach 70. zainstalowano w samochodach pierwsze elektroniczne jednostki sterujące (ECU). Obecnie w pojazdach może znajdować się nawet do 100 różnych jednostek sterujących (ECU). Każda z nich zawiera własne oprogramowanie. W nowych i przyszłych platformach samochodowych architektura elektryczna i elektroniczna (architektura E/E) zmieni się radykalnie. Funkcje oprogramowania odchodzą od sterowników zdecentralizowanych na rzecz scentralizowanego systemu z zaledwie kilkoma dedykowanymi jednostkami sterującymi (DCU), np. dla funkcji automatycznej jazdy.
 
ZF zwraca uwagę, że Middleware redukuje złożoność integracji systemów. Oprogramowanie pośredniczące, podłączone do systemu operacyjnego, może bowiem stanowić jedyne ogniwo pośredniczące pomiędzy aplikacjami programistycznymi a elementami sprzętowymi pojazdu. Takie podejście minimalizuje interfejsy, gwarantuje szybką komunikację ze wszystkimi częściami systemu i może przyczynić się do znacznego zmniejszenia złożoności integracji systemu dla OEM.
 
Ta sama zasada obowiązuje przy opracowywaniu komponentów sprzętowych. Oprogramowanie pośredniczące upraszcza ich elastyczną integrację w pojazdach, zapewniając komunikację w „jednym uniwersalnym języku”. „Tłumaczy” i standaryzuje komunikację między pojazdami w różnych warstwach sprzętowych i programowych – podkreśla ZF.
 
2021 rok: utworzenie Globalnego Centrum Oprogramowania ZF
 
Na przełomie roku zostanie utworzone Globalne Centrum Oprogramowania firmy ZF, kierowane przez dr Nico Hartmanna, wiceprezesa działu Software Solutions & Global Software Center.
 
– Nasze Globalne Centrum Oprogramowania będzie odpowiedzialne za rozwój systemów oprogramowania dla przyszłych architektur na poziomie grupy, oraz udostępnianie ich całej firmie – mówi dr Dirk Walliser, starszy wiceprezes działu Research & Development, Innovation & Technology w ZF. – Pozwoli to firmie ZF na koordynację i standaryzację nowych trendów, technologii, metod, procedur, narzędzi i funkcji w celu udostępnienia powstałego oprogramowania wszystkim oddziałom ZF na wspólnej platformie rozwojowej.
 
W perspektywie średnioterminowej umożliwi to ujednolicenie struktur i środowiska programistycznego w całej Grupie ZF.
 
Źródło: www.evertq.pl