3M zwolni 2900 osób

Amerykański koncern 3M zapowiedział program restrukturyzacyjny mający na celu usprawnienie działalności i koncentrację na segmentach rynku o większym potencjale wzrostu. Zwolnienia obejmą około 3% pracowników.

– Pandemia COVID-19 przyspieszyła tempo zmian i zakłóciła rynki końcowe na całym świecie, zwiększając potrzebę szybszej adaptacji firm – powiedział Mike Roman, prezes i dyrektor generalny 3M. – Jednocześnie dostrzegamy znaczne możliwości we wprowadzonym na początku roku nowym modelu operacyjnym. W rezultacie podejmujemy dalsze działania w celu usprawnienia naszej działalności, co da nam możliwość lepszego wzrostu i produktywności na odradzającym się po pandemii globalnym rynku – dodał Mike Roman.
 
3M informuje, że dzięki ogłoszonym właśnie działaniom, firma poprawi możliwości operacyjne i marketingowe, eliminując nadmiarowość operacyjną i efektywniej korzystając z analiz, by zwiększać wydajność. – 3M znajdzie się w lepszej pozycji, by wykorzystywać potencjał światowych trendów rynkowych w handlu elektronicznym, bezpieczeństwie osobistym, ochronie zdrowia, elektryfikacji samochodów i ulepszaniu domów. Firma planuje też ograniczenie inwestycji na rynkach końcowych, na których wzrost jest wolniejszy – czytamy w komunikacie.
 
3M planuje rozpoczęcie działań restrukturyzacyjnych, które będą miały wpływ na wszystkie grupy biznesowe, funkcje i regiony. Koszty programu (przed opodatkowaniem) szacowane są na 250 do 300 mln USD, z czego 120 do 150 mln USD przypadnie na czwarty kwartał 2020 roku. Pozostała część zostanie poniesiona głównie w drugiej połowie 2021 roku. 3M przewiduje, że dzięki tym działaniom osiągnie oszczędności rzędu 200 do 250 mln USD rocznie.
 
Oczekuje się, że restrukturyzacja wpłynie na około 2900 stanowisk na całym świecie – poinformowała firma. 3M nie podało jednak na razie żadnych szczegółów dotyczących planowanych zwolnień. W grudniu 2019 roku 3M zatrudniało ponad 96 tys. osób.
 
Źródło: www.evertiq.pl