30.06.2017 Szkolenie: Nieprawidłowości w likwidacji szkód Komunikacyjnych OC

Nieprawidłowości w likwidacji szkód Komunikacyjnych OC

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kalkulacje szkód metodą kosztorysową realizowaną w zakładach ubezpiecze-niowych.
Systemy: Eurotax, Audatex, DAT – praktyczne wykorzystanie , Info-Expert.
Części alternatywne, stawki za roboczogodziny, odstępstwa od technologii na-prawy producentów pojazdów.
2. Objaśnienia najczęściej załączane do kalkulacji zakładów ubezpieczeniowych.
Oznaczenia w kalkulacjach części zamiennych np.(I,*) (M), komentarz na przy-kładzie wybranych szkód w poszczególnych programach, podawane przez za-kłady ubezpieczeń.
3. Interpretacja zapisów w kosztorysach i odpowiedziach na odwołania, opraco-wanych przez zakłady ubezpieczeń – w wielu przypadkach sprzeczna z art. 363 & 1 k.c.
4. Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód z ubezpie-czeń komunikacyjnych (KNF). Cele i zadania nadzoru. Odpowiedzialność za spełnienie standardów zawartych w Wytycznych.
5. Szczegółowe omówienie Wytycznych 15 do 21 KNF.

DATA SZKOLENIA: 30.06.2017 r. (piątek)

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 127 sala nr 208

GODZINY SZKOLENIA: godz. 9:30 – 17:30

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

CENA: 300 zł brutto za osobę