Zniknie opłata recyklingowa

Na podstawie nowych przepisów, właściciele komisów samochodowych oraz osoby indywidualne zostaną zwolnieni z opłaty recyklingowej – w wysokości 500 zł – płaconej za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski.

Wniesienie opłaty było warunkiem niezbędnym do rejestracji auta w kraju. Jej zniesienie obniży koszty funkcjonowania importerów aut używanych. Rozwiązanie to przewidziano w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw.

Projekt noweli ustawy zakłada także, że przedsiębiorcy wprowadzający pojazdy na polski rynek, np. dealerzy samochodowi i właściciele komisów, będą musieli zapewnić sieć zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. W praktyce gęstość sieci, czyli rozmieszczenie stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, musi umożliwiać ich łatwe oddanie do zagospodarowania.

Zaproponowano również przepisy, które pomogą zwalczać nieuczciwe i szkodliwe praktyki w obszarze utylizacji zużytych aut. Jeśli przedsiębiorca wyda zaświadczenie o złomowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji, ale faktycznie nie przyjmie go do stacji demontażu lub punktu zbierania, to zostanie mu cofnięta decyzja lub będzie odebrane pozwolenie na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami.

źródło: KPRM

AUTOR:  WNP.PL (AG)