Zmiana sposobu homologacji na WLTP wpłynęła na wielkość dostaw Volkswagen Group

Zgodnie z przewidywaniem, w związku z przejściem na nową procedurę homologacji samochodów według normy WLTP, Grupa Volkswagen dostarczyła mniej pojazdów we wrześniu. Na świecie przekazano klientom w sumie 827.700 samochodów, co stanowi spadek o 18,1 procenta w porównaniu do dostaw w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek w Europie Zachodniej, w której homologacja według normy WLTP obowiązuje od 1 września, wyniósł 41,5 procenta.

• We wrześniu dostawy na świecie zmniejszyły się o 18,1 procenta, do 827.700 samochodów

• Zmiana sposobu homologacji na WLTP wywarła wpływ na cały rynek, szczególnie w Europie Zachodniej (spadek dostaw o 41,5 procenta)

• Od stycznia do września Grupa dostarczyła 8,13 mln samochodów, co oznacza wzrost o 4,2 procenta

• Dr Christian Dahlheim, szef działu sprzedaży Grupy powiedział: „Zgodnie z przewidywaniem, we wrześniu dostarczyliśmy znacznie mniej aut z powodu przejścia na homologację według normy WLTP. Będzie ona miała wpływ na dostawy w Europie także w październiku, ale spodziewamy się, że listopad i grudzień będą już znacznie lepsze pod względem dostaw w tym regionie”

Dr Christian Dahlheim, szef działu sprzedaży Grupy powiedział: „Do tej pory w 2018 roku dostawy Grupy Volkswagen były rekordowe. Po bardzo dobrych miesiącach letnich, spodziewaliśmy się niższych dostaw we wrześniu zarówno Grupy Volkswagen, jak i całego rynku. Spadek wynika z przejścia na homologację według normy WLTP. Dotyczy on w szczególności Europy i potrwa do października. Spodziewamy się, że listopad i grudzień będą lepszymi miesiącami w tym regionie pod względem dostaw. Przejście na homologację według normy WLTP we wszystkich markach Grupy zakończy się w tym roku”.

Dostawy w poszczególnych regionach kształtowały się następująco:

We wrześniu Grupa Volkswagen dostarczyła 256.700 pojazdów w Europie, co stanowi spadek o 36,5 procenta w porównaniu z dostawami w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Po dobrych wynikach w ostatnich miesiącach dostawy na wielu zachodnioeuropejskich rynkach spadły z powodu przejścia na homologację według normy WLTP. Dotyczyło to zwłaszcza Niemiec, gdzie dostawy spadły o 45,2 procenta. Od stycznia do września klientom w Europie przekazano w sumie 3.412.100 samochodów, co stanowi wzrost o 4,2 procenta w porównaniu z dostawami w pierwszych 9 miesiącach 2017 roku.

We wrześniu w Europie Środkowo-Wschodniej dostarczono 57.100 aut, co stanowi spadek o 10,2 procenta w porównaniu do dostaw we wrześniu 2017 roku. 21.100 samochodów przekazano klientom w Rosji. Jest to o 20,5 procenta więcej w porównaniu z dostawami w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Od stycznia do września dostawy w Europie Środkowej i Wschodniej wzrosły o 9,4 procenta, do 539.400 aut w porównaniu z dostawami w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku. W Polsce Grupa Volkswagen może uznać pierwsze dziewięć miesięcy 2018 roku za udane. W tym okresie zarejestrowano 117.201 samochodów marek koncernu Volkswagen, czyli o 18,7 procenta więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział w rynku również wzrósł (o 1,3 procenta) i wynosi 29 procent. Przy takim udziale w rynku Volkswagen Group Polska pozostaje liderem rynku nowych samochodów w Polsce.

We wrześniu klientom w Ameryce Północnej Grupa Volkswagen przekazała 81.800 samochodów, czyli o 4,8 procenta mniej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Spadek dostaw w USA, który wyniósł 2,6 procenta, był nieco niższy niż w całym regionie, podczas gdy liczba samochodów przekazanych klientom w Meksyku zmalała o 10,4 procenta w porównaniu z dostawami we wrześniu ubiegłego roku. Do tej pory w 2018 roku Grupa Volkswagen dostarczyła klientom w Ameryce Północnej 713.300 samochodów, czyli tylko nieznacznie mniej (-0,8 procenta) niż w ciągu 9 miesięcy poprzedniego roku.

W Ameryce Południowej Grupa Volkswagen wydała klientom we wrześniu 49.100 samochodów, czyli o 2,7 procenta więcej niż w tym samym miesiącu przed rokiem. Pozytywny rozwój rynku w Brazylii, który utrzymuje się od dłuższego czasu, zaowocował tym, że swój nowy samochód odebrało tam 35.700 klientów, czyli o 28,4 procenta więcej niż we wrześniu 2017 roku. Wzrost rynku w Brazylii nieco rekompensuje znaczący spadek dostaw w Argentynie, bo o aż 48,6 procenta. Ze względu na trudne warunki ekonomiczne wydano tam klientom tylko 7.600 samochodów.

We wrześniu dostawy w regionie Azji i Pacyfiku zmniejszyły się o 4,8 procenta, do 416.000 samochodów. Jednym z głównych powodów zmniejszenia dostaw była niechęć do zakupów ze strony chińskich klientów w wyniku trwającego sporu handlowego z USA. Od początku roku Grupa Volkswagen dostarczyła w Chinach ponad 3 miliony pojazdów, co stanowi wzrost o 5,0 procent w porównaniu z dostawami od stycznia do września w ubiegłym roku.

Źródło: www.mototarget.pl