Zmiana granic SSE „Starachowice”

30 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Starachowicka SSE powiększyła się o blisko 20 ha.

Zgodnie z nowym aktem prawnym granice SSE „Starachowice”zmieniły się w następujący sposób:

włączono grunty o powierzchni 52,6010 ha, w tym:
– 14,4004 ha gruntów publicznych – na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
– 38,2006 ha gruntów prywatnych – na podstawie art. 5 ust. 3 ww. ustawy, w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną,
– korekta powierzchni strefy wynikającą z nowych pomiarów geodezyjnych, skutkująca zwiększeniem jej obszaru o 0,0036 ha, wyłączono grunty o powierzchni 32,9141 ha.

W wyniku ww. zmian powierzchnia starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej wynosi obecnie 664,1551 ha.

Na gruntach prywatnych planowana jest realizacja inwestycji przez Star-Dust sp. z o.o. w gminie Końskie, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w gminie Puławy i Delfo Polska S.A. w Kielcach. Łączne efekty tych inwestycji to co najmniej 65 nowych miejsc pracy, 619 utrzymanych etatów i nakłady w wysokości co najmniej 381 mln zł.

Zmiana granic strefy tworzy warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 483 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 509 mln zł. Maksymalna pomoc publiczna, jaka może być udzielona z tytułu oszacowanych kosztów wynosi ok. 212 mln zł.

Źródło: www.sse.com.pl