Zgłoś swoją firmę do DEKRA Award 2017

Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji prestiżowej nagrody branży motoryzacyjnej, DEKRA Award 2017, w kategorii: BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA. Organizatorem konkursu jest Grupa DEKRA w Polsce. Laureaci nagrody zostaną ogłoszeni podczas konferencji AutoEvent, która odbędzie się w dniach 20-22 czerwca br. w Rawie Mazowieckiej.

– W tym roku konkurs realizowany jest w kategorii „bezpieczeństwo środowiska w przemyśle motoryzacyjnym”. Dedykowany jest firmom, wyróżniającym się na tle konkurencji nowoczesną technologią, kulturą i rozwiązaniami organizacyjnymi w obszarze dbałości o ekologię – mówi Roman Zadrożny, Prezes Zarządu DEKRA w Polsce.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nagrody przyznawane przez globalną organizację ekspercką DEKRA świadczą o wysokiej jakości działań prowadzonych przez laureatów.

– Hasło z którym identyfikuje się DEKRA na całym świecie brzmi „zapewniamy bezpieczeństwo”, ponieważ wszystkie spółki Grupy prowadzą działania o takim właśnie charakterze w przełożeniu na biznes, w tym przypadku przemysł motoryzacyjny – wyjaśnia Filip Wesołowski, Dyrektor Operacyjny DEKRA Certification. – Nasza silna pozycja w tzw. sektorze Automotive wynika m.in. z faktu, że jakość świadczonych usług auditowych, certyfikacyjnych, szkoleniowych czy też assessmentów jest na tyle wysoka, że firmom z tego sektora, które z nami współpracują o wiele łatwiej nawiązywać kontakty biznesowe w skali kraju, Europy i świata. Po prostu: certyfikaty DEKRA utożsamiane są z pełną gwarancją jakości i rzetelności – dodaje Filip Wesołowski.

Jak przystąpić do konkursu?
Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem zgłoszenia i przystąpienia do konkursu jest akceptacja przez uczestników treści regulaminu, znajdującego się na stronie internetowej www.award.dekra.pl, wypełnienie kwestionariusza i odesłanie jego skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 26 maja 2017 r.

Bezpieczeństwo środowiska, pracy i innowacyjność
„Bezpieczeństwo pracy” i „Innowacyjność” to kategorie, w których rozstrzygano w dwóch poprzednich edycjach DEKRA Award (2016 i 2015).
W roku 2016 nagrodę główną konkursu DEKRA Award w kategorii “Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle Motoryzacyjnym” uzyskała firma Poland Smelting Technologies “POLST” Sp. z o.o. Jury wyróżniło dodatkowo firmy: Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. oraz DENSO Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

Laureaci DEKRA Award 2016
Od lewej: Roman Kantorski – Prezes Polskiej Izby Motoryzacji; Roman Zadrożny – Prezes DEKRA Certification Sp. z o.o.; Paweł Włodarski – Dyrektor Zarządzający POLST Poland Smelting Technologies Sp. z o.o; Jacek Gwóźdź – Prezes Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

Natomiast w kategorii „Innowacyjność w Przemyśle Motoryzacyjnym” (edycja 2015) do grona zwycięzców weszły: NEXTEER Automotive Poland Sp. z o.o., Poland Smelting Technologies “POLST” Spółka z o.o. oraz AC Spółka Akcyjna.

Laureaci DEKRA Award 2015
Od lewej: Piotr Dembiński – European Division Corporate Affairs Manager, NEXTEER Automotive Poland Sp. z o.o.; Roman Zadrożny – Prezes DEKRA Certification Sp. z o.o.; Paweł Włodarski – Dyrektor Zarządzający Poland Smelting Technologies “POLST” Spółka z o.o.; Roman Kantorski Prezes Polskiej Izby Motoryzacji; Paweł Ścibisz – Manager ds. Rozwoju Rynku AC Spółka Akcyjna

Standard IATF 16949 na AutoEvent 2017
Plebiscyt DEKRA Award rozstrzygnięty zostanie w czerwcu br. na konferencji AutoEvent, organizowanej przez Polską Izbę Motoryzacji. DEKRA jest Merytorycznym Partnerem Branżowym tego corocznego wydarzenia.
Konferencji towarzyszyły będą warsztaty DEKRA dotyczące zmian wprowadzanych 1 stycznia br. przez nowy standard IATF 16949. Firmy z branży motoryzacyjnej, a dokładniej z sektora produkcji samochodów (głównie dostawcy części i komponentów) muszą do 15 września 2018 r. poddać się nowej certyfikacji, jeżeli chcą zachować swoją pozycję na rynku.
– Z pewnością wdrożenie i certyfikowanie IATF 16949 stawia firmę na pozycji znacznie lepszej niż podmiot, który tego certyfikatu nie posiada – tłumaczy Filip Wesołowski.
– Wdrożenie systemu zarządzania jakością minimalizuje ryzyko w procesach i organizacji oraz podnosi efektywność działania. Certyfikat poprawia wizerunek firmy i jej produktów oraz umożliwia działanie na skalę światową.

DEKRA Certification, część Grupy DEKRA w Polsce, z centralą we Wrocławiu, oddziałami w Warszawie, Krakowie i Poznaniu oraz regionalnymi biurami handlowymi, tworzy zespół 250 specjalistów. Obecna na rynku od 2001 r. jest bezstronną i niezależną w decyzjach jednostką certyfikacyjną zajmującą czołową pozycję na polskim rynku certyfikacji. DEKRA Certification kompleksowo wspiera rozwój firm z sektora przemysłu motoryzacyjnego poprzez certyfikację systemów zarządzania, wyrobów oraz komponentów, zaawansowane badania nieniszczące (NDT), inspekcje i nadzory techniczne, ocenę zgodności maszyn, ocenę zgodności z wymaganiami dyrektyw UE, Analizy zagrożeń i oceny ryzyka, usługi w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, expediting, nadzór inwestycyjny, badania i certyfikację wyposażenia w strefach zagrożonych wybuchem, szkolenia, certyfikację osób, audyty energetyczne oraz dedykowane assessmenty.

Więcej informacji na: www.dekra-certification.com.pl/dekra-award.html