Zatrudnienie w górę – wyniki 29. edycji sondażu Randstad i TNS Polska

 Wchodzimy w nowy etap na rynku pracy – konkurencję między pracodawcami o wykwalifikowanych pracowników. W najbliższym półroczu aż 36% firm planuje zatrudnienie, z czego najwięcej na wschodzie i na północy kraju – mówił prezes PAIiIZ Sławomir Majman podczas prezentacji wyników sondażu „Plany Pracodawców”. Badanie przeprowadził Instytut Badawczy Randstad i TNS Polska.

Jak wynika z sondażu, zwiększenie zatrudnienia częściej planują firmy z regionów wschodniego (43%) oraz północnego (42%). Z kolei na południu Polski zwiększenie zatrudnienia planuje 32% badanych firm.

W perspektywie sektorowej niezmiennie już od wielu kwartałów najczęściej przyrosty zatrudnienia planują przedsiębiorstwa z branży przemysłowej (41%), ale także firmy zajmujące się handlem i naprawami (41%). Na trzeciej pozycji znalazło się budownictwo (33%).

Dobrą tendencję potwierdzają też dane PAIiIZ. – Obecnie pracujemy nad blisko 35 tys. nowych miejsc pracy – mówił prezes Sławomir Majman.

Pozytywny trend widać również w wynagradzaniu pracowników. 30% badanych zadeklarowało wzrost poziomu płac w swoich firmach, a 60% pozostawienie płac na tym samym poziomie. – Wyraźnie widać chęć inwestorów zagranicznych do płacenia więcej – komentował szef PAIiIZ.

Jak tłumaczy Agnieszka Bulik z Instytutu Badawczego Randstad, przyznawanie podwyżek pensji zazwyczaj odbywa się w firmach na przełomie roku. – Dlatego też bieżący spadek otwartości firm w tym obszarze na kolejne półrocze nie jest niespodzianką – ocenia. – Pamiętajmy, że ponad jedna trzecia firm już podniosła wynagrodzenia w okresie ostatnich 6 miesięcy. Obecny bardzo wysoki jak na tę porę roku wynik, jest odbiciem presji rynku. Bez podwyżek pensji wiele firm będzie miało problemy z utrzymaniem dobrych pracowników – dodaje.

W ujęciu regionalnym do zmian wynagrodzeń częściej szykują się firmy ze wschodniej części kraju (42%). Z perspektywy branżowej nie słabnie obserwowany już od kilku kwartałów silny rozwój pro-pracowniczej otwartości sektora przemysłowego – tu aż 39% firm planuje podwyżki wynagrodzeń.

Analiza wyników badania pokazuje, że realizacja tak pozytywnego scenariusza rozwoju rynku pracy i zwiększania zatrudnienia może jednak zostać ograniczona możliwościami samego rynku. W ubiegłym roku tylko połowie firm, które poszukiwały pracowników udało się zatrudnić założoną liczbę pracowników spełniających wymagania. Aż 4 na 10 przedsiębiorstw musiało zatrudnić mniejszą niż założona liczbę pracowników lub obniżyć swoje wymagania. A w aż 8% firm w ogóle nie wypełniono istniejących wakatów.

Głównym źródłem trudności w pozyskaniu nowych pracowników jest niedopasowanie kompetencji osób poszukujących pracy do oczekiwań pracodawcy i zbyt wysokie wymagania kandydatów.

– Wyższe uczelnie robią coraz więcej, aby dopasować się do rynku pracy, ale jest to proces długotrwały i na zmiany będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać – mówił prezes Majman. – Dobrą wiadomością jest to, że mamy deklaracje inwestorów do zatrudniania – dodał.

 ***

„Plany Pracodawców” to sondaż Instytutu Badawczego Randstad i TNS Polska, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności, m.in.: planowanych zmianach w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmianach kondycji firm i gospodarki. Pytania kierowane są bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową (w małych przedsiębiorstwach jest to zarząd lub właściciel firmy).

Publikacja wyników „Planów Pracodawców” odbywa się we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.  Sondaż w ramach 29. edycji badania, został zrealizowany w okresie od 13 stycznia do 9 lutego 2016 r. (PAIiIZ/Randstad)