Wyprodukują motoczęści dla Volkswagena

Na terenach należących do Boryszew S.A. oddział Elana, Grupa Boryszew rozpoczyna produkcję komponentów samochodowych. Pierwszy kontrakt podpisano z Grupą Volkswagen. Jego wartość to 120 mln zł.
Grupa Boryszew wraz z rozwojem motoryzacyjnej części koncernu rozpoczyna w Toruniu produkcję komponentów motoryzacyjnych do dwóch modeli niemieckiego giganta: Caddy oraz T6. Jednocześnie w ramach podpisanych kontraktów spółka produkować będzie w Niemczech komponenty do Volkswagena Tiguana.

Łączna wartość wszystkich kontraktów zdobytych w ostatnich tygodniach, obejmująca swoim zasięgiem także produkcję w Niemczech, wynosi około 240 mln złotych.
Źródła, BORYSZEW
IBRM Samar