Wyniki polskiego motoeksportu w lutym 2013

Według najbardziej aktualnych danych, w lutym bieżącego roku eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniósł niespełna 1,49 mld EUR. To o 8,31% mniej w porównaniu do analogicznego miesiąca rok wcześniej.
Na kraje UE przypadło 91,35% całości wolumenu eksportu branży, przy malejącej dynamice (88,53%). Natomiast wzrósł eksport na rynki pozaunijne (dynamika na poziomie 108,65%).

W lutym na trzy najważniejsze grupy produktowe (części i akcesoria oraz samochody osobowe i towarowo-osobowe, a także silniki wysokoprężne) przypadło 82,48% całego eksportu branży (+0,79%). Nadal z Polski najwięcej eksportowanych jest części i akcesoriów: w drugim miesiącu bieżącego roku ich wartość była o 1,02% niższa niż przed rokiem (587,44 mln EUR).

Na omawianą grupę produktową przypadło 39,45% wolumenu eksportu sektora motoryzacyjnego (+2,91%). Do krajów UE trafiło 89,2% wartości części i akcesoriów (dynamika 98,65%).

Eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych zmalał natomiast o 17% do 449,09 mln EUR. W tej grupie produktowej zmalał eksport do krajów UE (80,43% całości; dynamika 75,79%), podczas gdy wzrósł na pozostałe rynki (19,57%; dynamika 136,3%).

W lutym tego typu pojazdy stanowiły 30,16% całego wolumenu, a więc o 3,16% mniej niż rok wcześniej.

Eksport silników wysokoprężnych polskiej produkcji wyniósł 191,62 mln EUR (-0,22%). W lutym tego typu jednostki napędowe stanowiły 12,87% całości dostaw, czyli o 1,04% więcej niż rok wcześniej.

W pozostałych siedmiu grupach produktów motoryzacyjnych tylko w jednym przypadku zanotowano wzrost: to pojazdy specjalne (dynamika 710,6%).

Dane skumulowane za dwa pierwsze miesiące 2013
W pierwszych dwóch miesiącach tego roku eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniósł niespełna 2,88 EUR (-8,64%). Podobnie jak w miesiącach poprzednich, o spadku zadecydowały wyniki na rynkach unijnych (81,69% całości; dynamika 87,76%).

Eksport do krajów pozaunijnych charakteryzował się natomiast tendencję wzrostową: dynamika 111,81%.

W dwóch na dziesięć najważniejszych rynków zbytu zanotowano wzrost eksportu: to Turcja (7. pozycja; dynamika 151,41%) oraz Słowacja (10. pozycja; dynamika 140,1%). W przypadku trzech głównych odbiorców dynamika była malejąca:
– Niemcy: 30,55% całości; dynamika 91,99%
– Wielka Brytania: 10,77% całości; dynamika 96,94%
– Włochy: 8,48% całości; dynamika 64,43%

Wartość eksportu trzech głównych grup produktowych (części i akcesoria, samochody osobowe i towarowo-osobowe oraz silniki wysokoprężne) stanowiła 83,67% całości branży, czyli o 0,95% więcej niż w analogicznym czasie rok wcześniej.

Wartość eksportu części i akcesoriów wyniosła około 1,17 mld EUR (-0,43%). Na tę grupę produktową przypadło 40,61% wolumenu eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku udział części wzrósł o 3,35%.

Eksport do krajów Unii Europejskiej oraz na rynki pozaunijne był zbliżony zeszłorocznego poziomu z tą różnicą, że w przypadku UE wartość był nieznacznie niższa (dynamika 99,47%), a poza UE nieznacznie wyższa (dynamika 100,49%).

Największym rynkiem zbytu w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku były Niemcy (42,07% całości; dynamika 102,28%). Kolejnymi odbiorcami były Czechy (7,09%; dynamika 84,83%) oraz Wielka Brytania (6,57%; dynamika 107,62%).

Natomiast eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych wyniósł razem około 860,65 mln EUR, czyli o 16,62% mniej niż rok wcześniej. Udział tej grupy produktowej w całości eksportu branży spadł do 29,89% (styczeń-luty 2012: 32,75%).

Spadek eksportu do odbiorców w krajach UE był blisko 19-procentowy (dynamika 81,27%). W tym samym nastąpił znaczący wzrost eksportu do krajów pozaunijnych (dynamika 144,69%).

Po dwóch miesiącach roku największym odbiorcą w omawianej grupie produktowej są Niemcy (19,88% całości), ale tak jak i w przypadku kolejnych rynków docelowych, czyli Wielkiej Brytanii (udział 19,44%) i Włoch (udział 16,11%), dynamika była malejąca i wyniosła odpowiednio: 84,14%, 97,35% oraz 56,33%.

W pierwszej dziesiątce czołowych krajów-odbiorców największy procentowy wzrost dotyczył rynku japońskiego (pozycja 9-ta; dynamika 381,21%).

Eksport trzeciej grupy produktowej, czyli silników wysokoprężnych, spadł w pierwszych miesiącach roku o 5,38% do poziomu łącznie 379,37 mln EUR. Udział tego typu produktów w całości eksportu branży stanowił 13,18% (+0,45%).

Niespełna 73% wyprodukowanych w Polsce silników wysokoprężnych znalazło odbiorców na terenie Unii Europejskiej.

W pozostałych siedmiu grupach produktów motoryzacyjnych pochodzących z polskich zakładów wzrosty nastąpiły w przypadku podwozi (dynamika 140,42%) oraz pojazdów specjalnych (dynamika 308,91%).
Źródła, AutomotiveSuppliers.pl
IBRM Samar