Wyniki finansowe GM za drugi kwartał

Firma General Motors Company ogłosiła zysk netto za drugi kwartał przypadający na posiadaczy akcji zwykłych w wysokości 1,5 mld USD lub 0,90 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję. W drugim kwartale ubiegłego roku zysk netto przypadający na posiadaczy akcji zwykłych wyniósł 2,5 mld USD lub 1,54 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję.
W drugim kwartale 2012 roku przychody netto wyniosły 37,6 mld USD w porównaniu z 39,4 mld USD uzyskanymi w drugim kwartale roku 2011. Spadek ten w głównej mierze spowodowany był umocnieniem się dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut. Skorygowany EBIT wyniósł 2,1 mld USD w porównaniu z 3,0 mld USD uzyskanymi w drugim kwartale 2011 roku. Łączne koszty restrukturyzacyjne zawarte w skorygowanym EBIT wyniosły w drugim kwartale tego roku 0,1 mld USD.

„Nasze wyniki w oddziałach GM North America, International Operations oraz GM Financial były zadowalające, jednak musimy jeszcze stawić czoła przeciwnościom, szczególnie na rynkach Europy i Ameryki Południowej – powiedział Dan Akerson, prezes GM i CEO. „Pomimo wymagającej sytuacji rynkowej, koncern GM notuje zysk już w dziesiątym kwartale z rzędu, co jest doskonałym wynikiem, którego nie osiągnięto od ponad dekady”.

Wyniki regionalne
– GM North America (GMNA) ogłosiło skorygowany EBIT w wysokości 2,0 mld USD w porównaniu z 2,2 mld USD uzyskanymi w drugim kwartale 2011 roku.
– GM Europe (GME) osiągnęło skorygowaną stratę EBIT w wysokości (0,4) mld USD w porównaniu z 0,1 mld USD uzyskanymi w drugim kwartale 2011 roku.
– GM International Operations (GMIO) ogłosiło skorygowany EBIT w wysokości 0,6 mld USD, co jest równe wynikowi uzyskanemu w drugim kwartale ubiegłego roku.
– GM South America (GMSA) ogłosiło skorygowany EBIT na poziomie progu rentowności w porównaniu z 0,1 mld USD uzyskanymi w drugim kwartale 2011 roku. Wynik za drugi kwartał 2012 roku zawiera 0,1 mld USD kosztów restrukturyzacyjnych.
– Zysk przed opodatkowaniem GM Financial wyniósł 0,2 mld USD w porównaniu z 0,1 mld USD uzyskanymi w drugim kwartale 2011 roku.
– W sektorze korporacyjnym koncern GM zanotował skorygowaną stratę EBIT w wysokości (0,2) mld USD, z czego (0,1) mld USD dotyczyło straty księgowej na różnicach kursowych (pozycja niepieniężna).

Przepływy pieniężne i płynność finansowa
W drugim kwartale przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej z części motoryzacyjnej wyniosły 3,8 mld USD, a wolne środki pieniężne z części motoryzacyjnej wyniosły 1,7 mld USD. GM zakończyło ten kwartał bardzo dobrą płynnością osiągniętą na działalności motoryzacyjnej w wysokości 38,5 mld USD. Środki pieniężne z działalności motoryzacyjnej oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyniosły 32,6 mld USD w porównaniu z 31,5 mld USD na koniec pierwszego kwartału 2012 roku.

Pod koniec pierwszego kwartału firma szacowała, że wyniki GMNA za drugi i trzeci kwartał 2012 roku będą porównywalne z wynikami uzyskanymi w pierwszym kwartale tego roku. Wyniki GMNA za drugi kwartał były lepsze częściowo z uwagi na przeniesienie niektórych wydatków na trzeci kwartał. W oparciu o bieżącą sytuację firmy szacuje się, że skorygowany średni EBIT GMNA za drugi i trzeci kwartał będzie porównywalny do wyników pierwszego kwartału.

„Prowadzimy agresywną politykę produktową na całym świecie, a jednocześnie systematycznie pracujemy nad uproszczeniem naszych struktur i wykorzystaniem skali działalności firmy w celu zwiększenia naszych marży – powiedział Dan Ammann, wiceprezes i dyrektor finansowy.
Źródła, GM
IBRM Samar


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997