Wyniki eksportu branży motoryzacyjnej w czerwcu 2012

Od początku bieżącego roku maleje eksport przemysłu motoryzacyjnego fabryk działających w Polsce. W czerwcu spadki były jednak mniejsze niż miesiąc wcześniej.
W czerwcu eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniósł około 1,52 mld EUR, a więc o 13,55% mniej niż w tym samym okresie roku poprzedzającego. Należy zaznaczyć, że czerwiec był drugim miesiącem z rzędu, w którym eksport był niższy także od wartości osiągniętych w roku 2010.

Na kraje Unii Europejskiej przypadło ponad 84% całości eksportu branży. Zarówno w przypadku rynków UE, jak i pozaunijnych dynamika była malejąca (odpowiednio: 86,45% i 86,55%).

Eksport części i akcesoriów był o 1,17% wyższy niż w tym samym miesiącu zeszłego roku i wyniósł niecałe 561,7 mln EUR. Na tę grupę produktów przypadło 36,8% całego eksportu sektora motoryzacyjnego, czyli o 5,36% więcej niż przed rokiem.

Eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych wyniósł 464,8 mln EUR, czyli aż o 29,5% mniej niż w tym samym miesiącu minionego roku. W czerwcu pojazdy tego typu stanowiły 30,45% całości eksportu branży (o 6,89% mniej niż rok wcześniej).

Eksport silników wysokoprężnych osiągnął wartość prawie 174,9 mln EUR. To o 18,52% mniej niż przed rokiem. W czerwcu bieżącego roku jednostki napędowe tego typu stanowiły 11,99% całości eksportu sektora (o 0,76% mniej niż rok wcześniej).

Wyniki skumulowane motoeksportu za pierwsze półrocze 2012
W okresie styczeń-czerwiec bieżącego roku eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniósł łącznie około 9,3 mld EUR, czyli o 9,68% mniej niż przed rokiem. Osiągnięta wartość jest o miliard euro niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedzającego.

Do krajów należących do Unii Europejskiej trafiło niespełna 84% całości eksportu, ale dynamika wyniosła jedynie 89,58%. Tendencja spadkowa dotyczy także rynków pozaunijnych (16,02%; dynamika 96,42%).

Wartość eksportu trzech najważniejszych grup (części i akcesoria, samochody osobowe i towarowo-osobowe oraz silniki wysokoprężne), stanowiła w pierwszym półroczu 80,46% całości branży. To o 2,41% mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Eksport części i akcesoriów wyniósł łącznie około 3,5 mld EUR, czyli o 4,2% więcej niż przed rokiem. Na tę grupę produktów przypadło 37,63% całego eksportu przemysłu motoryzacyjnego. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedzającego udział części wzrósł o 5,02%.

Eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych spadł do niespełna 2,87 mld EUR. To o 25,35% mniej niż przed rokiem. Udział tej grupy w całości eksportu branży wyniósł 30,84% i był o 6,48% niższy niż w pierwszym półroczu 2011.

Eksport silników wysokoprężnych wyniósł natomiast około 1,11 mln EUR, czyli o 16,33% mniej niż rok wcześniej. Udział omawianej grupy produktowej w całości eksportu branży spadł o 0,95 do 11,99%.

Podsumowanie
Od początku bieżącego roku rośnie spadek eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski. W maju uzyskał on największy procentowy spadek w wysokości -16,64%. W czerwcu nastąpiła nieznaczna poprawa (-13,55%). Wpłynął na to m.in. niższy spadek eksportu samochodów osobowych i towarowo-osobowych, ale przede wszystkim trend w eksporcie części i akcesoriów.

Części stały się podstawową grupą eksportową, ale co najważniejsze, od początku roku udaje się utrzymać ich wzrost, choć w maju i czerwcu był on minimalny. Dobre wyniki eksportu jej grupy związane są z silnym powiązaniem producentów w Polsce z odbiorcami w Niemczech.

Druga połowa roku nie napawa optymizmem firmy motoryzacyjne w Polsce. Spadki sprzedaży nowych aut na największych rynkach Europy Zachodniej przekładają się na niższą produkcję. Ponieważ w najbliższych miesiącach nie należy spodziewać się oznak poprawy, AutomotiveSuppliers.pl obniża prognozę na cały 2012 rok: zgodnie z obecną prognozą wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski w tym roku wyniesie łącznie około 17-17,5 mld EUR.
Źródła, AutomotiveSuppliers.pl
IBRM Samar


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997