Wrzesień na rynku włoskim

Według wstępnych danych, na rynku włoskim zarejestrowano we wrześniu bieżącego roku nieco ponad 106 300 nowych samochodów osobowych. To mniej niż przed rokiem o 2,9%.
Licząc narastająco od stycznia, branża motoryzacyjna we Włoszech wypracowała wynik na poziomie nieco ponad 1 miliona egzemplarzy (-8,34%).

Źródła: Na podstawie danych ANFIA
IBRM Samar