Wrzesień 2012: Rynek w USA i Rosji nadal rośnie

Jak wynika z zestawienia dotyczącego sprzedaży nowy aut na świecie za wrzesień, w USA oraz Rosji dynamika wzrostu rynku przekroczyła w ujęciu rocznym 10%. Natomiast zgodnie z oczekiwaniami koniunktura w Europie uległa dalszemu pogorszeniu.
Jedynym krajem z listy TOP-5 w Europie, gdzie rynek nowych samochodów osiągnął wynik lepszy niż we wrześniu 2011, była Wielka Brytania (359 600 sztuk; +8,2%). Ze względu na zmianę konfiguracji danych na tablicach rejestracyjnych to właśnie Wielka Brytania jednocześnie stała się też we wrześniu największym rynkiem motoryzacyjnym w Europie (drugi tak duży wolumen przypadający na rynek brytyjski przypada też na marzec każdego roku).

Oto wyniki sprzedaży nowy samochodów na głównych rynkach światowych we wrześniu bieżącego roku:
– Europa (kraje EU-27 oraz EFTA): 1 132 000 sztuk (-11%)
z tego:
– Europa Zachodnia (kraje EU-15 oraz EFTA): 1 076 700 sztuk (-11,1%)
– nowe kraje EU (EU-11): 55 400 sztuk (-8,1%)
– Rosja: 259 600 sztuk (+10,1%)
– USA: 1 183 800 sztuk (+12,7%)
– Japonia: 377 700 sztuk (-3,7%)
– Brazylia: 277 700 sztuk (-5,4%)
– Indie: 228 800 sztuk (+4,9%)
– Chiny: 1 141 900 sztuk (+1,6%)

Negatywne znaczenie na wyniki sprzedaży nowy aut w Europie miały we wrześniu takie czynniki jak różnica w liczbie dni roboczych między wrześniem 2012 a wrześniem 2011 (dwa mniej) oraz m.in. podniesienie stawki VAT w Hiszpanii.

Oto wyniki sprzedaży nowy samochodów na głównych rynkach światowych narastająco od stycznia:
– Europa (kraje EU-27 oraz EFTA): 9 724 400 sztuk (-7,2%)
z tego:
– Europa Zachodnia (kraje EU-15 oraz EFTA): 9 151 700 sztuk (-7,6%)
– nowe kraje EU (EU-11): 572 800 sztuk (+0,4%)
– Rosja: 2 187 800 sztuk (+13,8%)
– USA: 10 863 100 sztuk (+14,5%)
– Japonia: 3 664 500 sztuk (+41,5%)
– Brazylia: 2 666 100 sztuk (+5,5%)
– Indie: 2 092 800 sztuk (+10%)
– Chiny: 9 614 200 sztuk (+8,5%)
Źródła, Na podstawie danych VDA
IBRM Samar, Autor Rafał Żaglewski