Rada Ministrów: „Nie” dla zakazu cesji wierzytelności

W ocenie Rady Ministrów senacka propozycja takiej regulacji (druk nr 3136) wymaga wielu korekt, obejmujących m.in. usunięcie z projektu postanowienia wprowadzającego zakaz cesji wierzytelności – wynika z opublikowanego na stronie Sejmu stanowiska rządu do projektu o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego .

Rząd jest przeciwny określonemu w art. 9 zakazowi cesji wierzytelności, gdyż w ocenie Rady Ministrów nie ma uzasadnienia do jego wprowadzenia. „Przepis art. 9 powinien zostać usunięty z projektu ustawy. Zasadą w polskim prawie jest swoboda umów (a przelew jest umową), a wszelkie jej ograniczenia powinny mieć charakter wyjątkowy i być wnikliwie uzasadnione. Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego wprowadzają wystarczające ograniczenia zbywalności roszczeń w przypadku szkody na osobie i zadośćuczynienia (art. 449 kc). Co istotne, zabezpieczają one w wystarczającym stopniu interesy poszkodowanych, uzależniając dopuszczalność cesji od uznania roszczenia na piśmie. Proponowane w art. 9 projektu rozwiązanie byłoby niekorzystne dla konsumentów – poszkodowanych, którym przysługuje roszczenie odszkodowawcze wynikające z czynów niedozwolonych” – głosi stanowisko. Jako przykład rząd wskazał szkody komunikacyjne likwidowane z polisy OC, w których poszkodowani wobec zawierania umów cesji wierzytelności, nie muszą z góry angażować własnych pieniędzy, a dochodzeniem roszczeń od ubezpieczyciela zajmuje się profesjonalny podmiot (np. warsztat zajmuje się naprawą auta, dostarcza auto zastępcze, a poszkodowany rozlicza się z warsztatem „bezgotówkowo”; koszty naprawy są pokrywane z polisy OC sprawcy szkody, a poszkodowany może funkcjonować bez utrudnień, które zostały spowodowane kolizją). „W przypadku wprowadzenia projektowanego przepisu o zakazie cesji, sytuacja poszkodowanego uległaby drastycznemu pogorszeniu. Poszkodowany, chcąc naprawić samochód uszkodzony nie z jego winy, będzie musiał pokryć koszty naprawy oraz wynajmu auta zastępczego, a następnie dochodzić wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela” – zaznacza RM.

Pełna treść stanowiska rządu: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/E2D4087116A2265EC125841D00329CD6/%24File/3136-s.pdf