Firma Wastech Sp. z o.o. dołączyła do grona firm członkowskich PIM

WASTECH Sp. z o.o. w  ramach doradztwa środowiskowego pomaga firmom realizować wszelkie obowiązki z zakresu ochrony środowiska:

 • Prowadzimy bieżącą obsługę BDO ( ewidencja, sprawozdawczość),
 • Przygotowujemy sprawozdania m.in. do Urzędu Marszałkowskiego, KOBIZE,, BDS – Baza Danych Sprawozdań o SZWO i FGC.
 • Doradzamy w zakresie minimalizacji kosztów związanych z różnymi aspektami ochrony środowiska,
 • Reprezentujemy Przedsiębiorstwo w kontrolach z zakresu ochrony środowiska,
 • Na bieżąco monitorujemy zmiany prawne z zakresu ochrony środowiska indywidualnie pod kątem danego przedsiębiorstwa
 • Przeprowadzamy szkolenia dotyczące ochrony środowiska,
 • Sporządzamy oceny oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko,
 • Przygotowujemy wnioski o uzyskanie pozwoleń, zezwoleń, decyzji z zakresu ochrony środowiska.

 

 

Nasza kompleksowa usługa zapewnia komfort i spokój przedsiębiorcy oraz minimalizuje koszty związane z zatrudnieniem specjalisty w firmie czy płaceniem administracyjnych kar pieniężnych za niewywiązywanie się z prawnych obowiązków.WASTECH Sp. z o.o. działa również  jako pośrednik w obrocie odpadami (nr BDO 000122353).
W związku z tym zajmujemy się odbiorem odpadów poprzez naszych zaprzyjaźnionych, solidnych partnerów. Dzięki temu możemy wybrać dla naszych klientów najkorzystniejsze warunki odbioru każdego rodzaju odpadu w danej lokalizacji. Wszystkie firmy współpracujące z nami posiadają wymagane decyzje na transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

 

Odbieramy m.in.:

 

 • Surowce wtórne

 • Odpady z warsztatów

 • Odpady poprodukcyjne

 • Odpady z pralni

 • Odpady ze styropianu

 • Odpady spożywcze

 • Odpady farmaceutyczne

 • Odpady elektryczne i elektroniczne

 • Odpady chemiczne

 

Działanie z nami umożliwia i ułatwia logistykę odbioru odpadów w całej Polsce.

Oferta firmy WASTECH_Sp. z o.o.

www.wastech-recycling.pl