VW AG zidentyfikował auta do sprawy nieprawidłowości "emisyjnych'

Koncern Volkswagen poinformował, że zostały zidentyfikowane pojazdy z roku modelowego 2016, których dotyczy sprawa emisji dwutlenku węgla. Tym samym nie ma wątpliwości, o które auta z aktualnego roku modelowego, znajdujące się w handlu chodzi.

3 listopada 2015 r. koncern poinformował, że podczas homologowania ok. 800 tys. pojazdów koncernu mogło dojść do nieprawidłowości przy określaniu wartości emitowanego dwutlenku węgla. Stwierdzono to podczas trwającego wewnętrznego dochodzenia i podano do publicznej wiadomości. Wewnętrzne śledztwo dotyczące nowych pojazdów z rocznika 2016 pozwoliło ustalić, w wypadku których samochodów rzeczywiście doszło do nieprawidłowości. Łącznie jest to ok. 430 tys. aut z roku modelowego 2016. Lista modeli z podziałem na marki znajduje się w multimediach do niniejszego tekstu.

O ustaleniach zostaną poinformowane odpowiednie urzędy, co pozwoli na jak najszybsze skorygowanie danych dotyczących emisji CO2. Jednocześnie koncern VW przekaże informacje importerom oraz partnerom handlowym. Kolejnym krokiem, na przykład dla marki Volkswagen, będzie określenie nowych wartości CO2 pod nadzorem Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego (KBA).

W nadchodzącym tygodniu na krajowych stronach internetowych poszczególnych marek koncernu zostaną dodane informacje dotyczące emisji dwutlenku węgla. Poprzez strony te klienci (podając numer VIN swojego pojazdu) będą mogli dowiedzieć się, czy sprawa dotyczy ich pojazdu.
Trwają ustalenia, w porozumieniu z odpowiednimi urzędami, w jakim stopniu sprawa dotyczy aut ze starszych roczników. Wg aktualnego stanu wiedzy chodzi o podaną już wcześniej łączną liczbę 800 tys. samochodów. Koncern Volkswagen pozostaje w kontakcie z instytucjami
podatkowymi i skarbowymi w różnych krajach tak, by w wypadku obciążeń podatkowych zależnych od wartości emitowanego CO2 to koncern bezpośrednio pokrył dodatkowe koszty.

VW AG zapewnia, że sprawa nie ma wpływu na bezpieczeństwo pojazdów, więc nie ma konieczności podejmowania żadnych ingerencji technicznych.

więcej >>

źródło: VW

AUTOR:  WNP.PL (AG)