Volvo i Scania wesprą szwedzkie baterie

fot. Scania

10 grudnia Komisja Europejska przyjęła projekt nowego rozporządzenia w sprawie bardziej ekologicznych baterii. To jak najbardziej pomyślna decyzja dla szwedzkiego biznesu.

Projekt oparto na ambitnych założeniach, gdyż jego celem jest zminimalizowanie zarówno śladu węglowego, jak i wpływu przemysłu bateryjnego na społeczeństwo. Projekt zyskał poparcie europejskiego stowarzyszenia European Battery Alliance, założonego w 2017 r. przez komisarza EU Maroša Šefčovica w celu zbudowania w Europie zrównoważonego łańcucha wartości przemysłu bateryjnego.

Szwecja gotowa

Szwedzka strategia na rzecz zrównoważonego łańcucha wartości przemysłu bateryjnego pokazuje, jak działania podejmowane przez Szwecję przyczynią się do rozwoju europejskiego przemysłu bateryjnego.

Rozwój zrównoważonej produkcji baterii jest ważny nie tylko w kontekście osiągania celów klimatycznych, ale także dlatego, że pozwoli on na powstanie konkurencyjnej branży charakteryzującej się potencjałem wzrostu i tworzącej miejsca pracy we wszystkich ogniwach łańcucha wartości przemysłu bateryjnego.

Zdaniem Svante Axelssona, krajowego koordynatora inicjatywy Fossil Free Sweden „Wysokie zapotrzebowanie na elektryfikację sektora transportowego i procesów stosowanych w branży sprawiło, że odpowiedni poziom produkcji baterii stał się podstawowym warunkiem rozwoju. Tymczasem baterie produkowane w sposób zrównoważony mogą stać się kolejnym, milowym krokiem na drodze ku ekspansji szwedzkiego przemysłu bateryjnego”.

Na podstawie danych z rankingu Bloomberg NEF „Globalny ranking łańcucha dostaw akumulatorów litowo-jonowych” prognozuje się, że do roku 2025 Szwecja awansuje z 10. na 4. miejsce w rankingu i uplasuje się zaraz po Chinach, Japonii i USA.

Szwedzka przewaga

Szwecja ma przewagę dzięki dostępności surowców, taniej energii elektrycznej opartej na innych źródłach niż paliwa kopalne, doświadczeniu i wprowadzeniu mechanizmów polityki sprzyjającej dalszej elektryfikacji, adekwatnej do wymagań środowiskowych. Ponadto szereg czołowych spółek tworzących ogniwa łańcucha wartości, od recyklingu przez kopalnictwo, produkcję materiałów aktywnych, ogniw akumulatorowych i pakietów baterii, po zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym i energetycznym, pochodzi właśnie ze Szwecji.

Krajowa strategia na rzecz zrównoważonego łańcucha wartości przemysłu bateryjnego została opracowana przez rządową inicjatywę Fossil Free Sweden we współpracy z EIT InnoEnergy, która stworzyła również podwaliny pod przedłożoną Komisji Europejskiej Europejską strategię dla przemysłu bateryjnego.

Strategię poparły spółki uczestniczące w całym łańcuchu wartości, począwszy od spółek zajmujących się wydobyciem, poprzez producenta ogniw akumulatorowych Northvolt, producentów samochodów, jak na przykład Volvo Cars, Volvo Group i Scania i dostawcę energii elektrycznej Vattenfall, aż po uniwersytety i organizacje działające na rzecz ochrony środowiska.

Strategia zawiera wykaz postulowanych celów polityki krajowej na kolejne pięć lat:

  1. Zrównoważona produkcja akumulatorów oparta na innych niż paliwa kopalne źródłach energii: stymulowanie zapotrzebowania na akumulatory produkowane w sposób zrównoważony i ich wykorzystania.
  2. Zrównoważona produkcja akumulatorów, nowy sektor przemysłu szwedzkiego: stworzenie warunków dla utworzenia w Szwecji zrównoważonego łańcucha wartości przemysłu bateryjnego.
  3. Odzyskiwanie i wydobywanie surowców dla zrównoważonego przemysłu bateryjnego o obiegu zamkniętym: stworzenie warunków umożliwiających sektorowi górnictwa i recyklingu wniesienie wkładu w uzyskiwanie zrównoważonych surowców.
  4. Rozwój umiejętności na rzecz zelektryfikowanej przyszłości: inwestycje w badania, innowacje i edukację w celu rozwoju umiejętności.
  5. Nawiązanie współpracy i dialogu na rzecz rozwoju i zwiększenia eksportu: wdrożenie i realizacja proponowanych działań poprzez szeroko zakrojoną współpracę w ramach łańcucha wartości przemysłu bateryjnego.
    Kenneth Johansson, dyrektor generalny EIT InnoEnergy Scandinavia powiedział: „Szwecja już dziś jest integralnym elementem europejskiego ekosystemu bateryjnego, ma jednak jeszcze wiele do zrobienia w kwestii rozwoju wielu ogniw łańcucha wartości i właśnie tu jest miejsce na wdrożenie strategii. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron i z niecierpliwością czekamy na efekty, jakie przyniesie wdrożenie strategii, która może posłużyć za wzorzec postępowania dla innych państw europejskich”.

Źródło: www.transinfo.pl