Ursus zapowiada ekspansję zagraniczną i wzrost udziału w polskim rynku

Ursus planuje zwiększenie udziału w krajowym rynku nowych ciągników do 15 proc. w perspektywie najbliższego roku, poinformował prezes Karol Zarajczyk (na koniec lipca miał 7,2 proc. udziału w rodzimym rynku). Osiągnięcie takiego wyniku będzie efektem m.in. wprowadzenia do produkcji seryjnej w drugim półroczu kolejnego modelu ciągnika Ursus. Spółka ma również w planach na najbliższe 2-3 lata wzrost sprzedaży zagranicznej o 30 proc.

– Jako jedyni spośród 10 największych firm działających na naszym rynku, notujemy od początku roku wzrost rejestracji nowych ciągników w kraju o 50 procent rok do roku. Nowa odsłona legendarnej serii 'C’ ciągników Ursusa bije rekordy popularności – Ursus C-380 znalazł się na pierwszym miejscu wśród najchętniej kupowanych ciągników w lipcu tego roku. W planach jest wzrost udziału w rynku krajowym do 15 procent w perspektywie najbliższego roku – powiedział Zarajczyk, cytowany w komunikacie.

W drugim półroczu 2016 roku spółka ma zamiar wprowadzić do produkcji seryjnej kolejny model ciągnika Ursus o mocy 150 KM w dwóch wersjach silnikowych. Wraz z wprowadzeniem do oferty spółki nowych modeli zarząd szacuje, że sprzedaż ciągników w kolejnych okresach będzie wzrastać, zwiększając udział firmy w całym rynku sprzedaży. Jednocześnie trwają prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcjami ciągników o mocach od 50 do 110 KM, wyposażonymi w układy przeniesienia napędu produkowane w Ursusie, przeznaczone na rynki pozaeuropejskie.

W pierwszym półroczu 2016 roku Ursus odnotował przychody ze sprzedaży krajowej na poziomie 68,8 mln zł, tj. 10 procentowy spadek rok do roku. Niższe przychody to pochodna opóźnień w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, wyjaśniła spółka.
Pomimo słabszej koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce, spółka odnotowała wzrost sprzedaży i rejestracji ciągników rolniczych w bieżącym roku. Według danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) na koniec lipca 2016 roku udział ciągników Ursusa w krajowym rynku wyniósł 7,2 proc. (w porównaniu z 3,5 proc. w 2015 roku), co stanowi wzrost liczby rejestrowanych ciągników spółki o 50 proc. rok do roku. W tym roku rynek spadł o 42 proc. rok do roku.
Ekspansja zagraniczna

„Spółka aktywnie działała na rynkach europejskich, w tym w Niemczech, gdzie obserwuje się w ostatnim miesiącu wzrost zainteresowania ciągnikami Ursusa. Istotnymi partnerami zagranicznymi są także firmy działające na rynkach skandynawskich i wschodnich oraz w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Holandia, Słowenia i Chorwacja, gdzie eksportowane są wyroby z pełnej oferty Ursusa. W planach na najbliższe 2-3 lata jest wzrost sprzedaży zagranicznej o 30 procent” – czytamy dalej.

Jak wskazuje spółka, równolegle trwają prace nad rozwojem działu transportu miejskiego. Produkowane przez spółkę autobusy, trolejbusy i autobusy elektryczne, a także projektowany autobus z napędem wodorowym są odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowanie na innowacyjne i ekologiczne środki komunikacji.

„Według analiz spółki, w perspektywie najbliższych 3 lat, tylko w polskich miastach odbędą się przetargi na zakup 500-600 nowych autobusów elektrycznych. Poza granicami Polski spółka planuje wziąć udział w przetargach organizowanych w Szwecji, Anglii, Izraelu, Republice Czeskiej i Meksyku” – podsumowano w komunikacie.
Wyniki Ursusa

Grupa Ursus w pierwszym półroczu 2016 roku osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 26,4 mln zł tj. spadek o 22 procent w porównaniu z 33,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na działalności operacyjnej grupa wykazała zysk na poziomie 1 mln zł, w porównaniu do wartości zysku 10,5 mln zł wykazanego w pierwszym półroczu 2015 roku, pochodna miedzy innymi wzrostu kosztów sprzedaży (koszty transportu przy realizacji umowy z ESC). Koszty te, zgodnie z zapisami umowy ze spółką ESC są na nią refakturowane. Zysk netto Ursusa w pierwszym półroczu tego roku wyniósł 0,3 mln zł i był niższy o 95,6 procent rok do roku – jest to pochodna negatywnego wpływu różnic kursowych.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 roku spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa – spółką Pol-Mot Warfama. Władze spółki zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.

Źródło: money.pl