UOKIK ukarał firmy za zatory płatnicze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na dwóch producentów komponentów kary na łączną kwotę ponad 374 tys. zł. Wśród objętych sankcjami firm jest spółka należąca do Volkswagena.

 

Od połowy 2020 r. UOKiK może interweniować w sprawach związanych ze zwalczaniem zatorów płatniczych. Urząd deklaruje, że celem jego działań ma być poprawa dyscypliny płatniczej polskich przedsiębiorców, zapewnienie stabilności rynku oraz ochrona małych i średnich firm. Niedawno UOKIK wydał kolejnych sześć decyzji dotyczących zatorów. W dwóch przypadkach nałożono kary, które dotknęły firmy z branży motoryzacyjnej – Borg Automotive oraz Sitech.

Pierwsza decyzja dotyczy spółki Sitech, należącej do koncernu Volkswagen i specjalizującej się w produkcji metalowych stelaży siedzisk samochodowych. Przeprowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, że generowane przez przedsiębiorcę opóźnienia w okresie od lutego do kwietnia 2020 r. dotknęły nawet 433 polskich kontrahentów. Łączna kwota świadczeń pieniężnych, których spółka nie zapłaciła w terminie, wynosiła prawie 64 mln złotych (ponad 3 tysiące faktur). W skrajnych przypadkach partnerzy handlowi przedsiębiorcy musieli czekać na zapłatę należnego im wynagrodzenia nawet 119 dni.  Sankcja nałożona przez UOKiK wyniosła w tym przypadku ponad 358 tys. zł.

Kara została ponadto nałożona na firmę Borg Automotive ze Zduńskiej Woli, zajmującej się m.in. odkupem i dostarczaniem regenerowanych część samochodowych na europejski rynek wtórny. Według ustaleń Urzędu, spółka w okresie od lutego do kwietnia 2020 r. spóźniła się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz 317 kontrahentów w łącznej wysokości ponad 8,6 mln zł. Największa kwota zrealizowanego po terminie świadczenia pieniężnego wobec jednego kontrahenta wynosiła ponad 1,3 mln zł. Nałożona przez UOKiK kara to ponad 14,5 tys. zł.

Źródło: www.samar.pl