Umowa o partnerstwie biznesowym i kapitałowym Toyoty i Mazdy

Umowa otwiera nowy etap współpracy w pięciu ważnych obszarach, zapewniającej firmom dalszy rozwój.

Porozumienie jest efektem dwóch lat rozmów między obiema firmami i kamieniem milowym na drodze stabilnego rozwoju.

Obszary współpracy będą obejmowały:

  • Utworzenie przedsiębiorstwa joint venture, które będzie produkować pojazdy w USA.
  • Wspólne rozwijanie technologii pojazdów elektrycznych.
  • Wspólne rozwijanie technologii sieciowej komunikacji samochodów.
  • Współpracę w dziedzinie zaawansowanych technologii bezpieczeństwa.
  • Rozszerzenie listy produktów komplementarnych

Toyota i Mazda zawarły również porozumienie o charakterze kapitałowym, gwarantujące niezależność i równość obu firm. W jego ramach Toyota nabędzie nowo wyemitowane akcje firmy Mazda, a Mazda nabędzie akcje Toyoty o tej samej wartości.

Prezes Toyoty Akio Toyoda powiedział: – „Najważniejszym owocem naszej współpracy z Mazdą jest to, że znaleźliśmy nowego partnera, który naprawdę kocha samochody. Zyskaliśmy przekonanie, że Mazda ma szczere intencje współdziałania. Powstaje partnerski sojusz, którego podstawą jest pasja budowania coraz lepszych samochodów. To również realizacja naszego pragnienia, by samochody nigdy nie stały się nudne”.

Prezes i dyrektor wykonawczy Mazdy Masamichi Kogai powiedział: – „Cieszy mnie bardzo, że dzięki temu sojuszowi będziemy mogli dodać energii branży motoryzacyjnej i zwiększyć liczbę fanów samochodów, wspólnie tworząc innowacje, wspierając talenty i wychowując liderów”.

Branża motoryzacyjna staje przed coraz większymi wyzwaniami, takimi jak ostrzejsze normy ekologiczne i wymagania bezpieczeństwa dla nowych pojazdów oraz pojawienie się nowych konkurentów, a także dywersyfikacja firm związanych z mobilnością. Z myślą o przyszłości, oprócz wykorzystania własnego potencjału do dalszego rozwijania technologii i wzmocnienia fundamentów biznesowych, Toyota i Mazda zamierzają pogłębić współpracę dla zapewnienia stabilnego wzrostu i podołania tym wyzwaniom.

13 maja 2015 r. Toyota i Mazda zawarły umowę o rozwijaniu partnerskiej współpracy, która przyniesie obopólne korzyści dzięki wykorzystaniu zasobów obu firm oraz synergii komplementarnych produktów i technologii dla tworzenia bardziej atrakcyjnych samochodów. Od tej pory obie firmy dyskutowały o eksploracji różnych obszarów w ramach długofalowego, równorzędnego współdziałania.

W średniej i długiej perspektywie obie firmy będą budować korzystny związek z poszanowaniem autonomii i równości każdej ze stron, pracując nad wspólnymi projektami. Z myślą o tworzeniu nowej jakości przyszłej mobilności, firmy usprawnią dwustronną współpracę jako długofalowi partnerzy i przyczynią się do rozwoju zrównoważonego społeczeństwa poprzez przekraczanie oczekiwań klientów.

Szczegóły porozumienia o partnerstwie biznesowym

Utworzenie przedsiębiorstwa joint venture, które będzie produkować pojazdy w USA

W ramach zawartej umowy, Toyota i Mazda postanowiły o utworzeniu w USA przedsiębiorstwa przy równym udziale inwestycji każdej ze stron. Przewidywana moc produkcyjna fabryki wyniesie około 300 tys. samochodów rocznie. W oczekiwaniu na wymagane decyzje instytucji państwowych, firmy będą przygotowywać szczegółowe plany, dążąc do uruchomienia produkcji w roku 2021. Fabryka, której utworzenie wymagać będzie inwestycji w wysokości ok, 1,6 mld USD, zatrudniać będzie ok. 4000 pracowników. Nowy zakład pozwoli poprawić konkurencyjność produkcji, zwiększając korzyści z dotychczasowej współpracy w zakresie produktów i technologii.

W nowej fabryce Mazda zamierza produkować crossovery, które wprowadzi na rynek USA, zaś Toyota planuje wytwarzać model Corolla przeznaczone dla klientów amerykańskich.

Produkując pojazdy w USA, Mazda planuje rozwijać swą obecność w Ameryce Północnej. Pozwoli to szybciej reagować na potrzeby klientów w zależności od regionu i modelu.

Zwiększając swój potencjał produkcyjny w USA, Toyota zamierza usprawnić zarządzanie strukturami regionalnymi, co pozwoli lepiej reagować na sytuację na rosnącym rynku północnoamerykańskim. W budowanej obecnie nowej fabryce Toyoty w meksykańskim Guanajuato Toyota planuje obecnie produkować model Tacoma, zamiast Corolli, jak pierwotnie zamierzano. Nie wpłynie to w istotnym stopniu na zaplanowane inwestycje i zatrudnienie.

Wspólne rozwijanie technologii pojazdów elektrycznych

Wobec rosnącego na całym świecie zapotrzebowania na samochody elektryczne, Toyota i Mazda będą wspólnie rozwijać technologie kluczowe dla konkurencyjnych pojazdów elektrycznych, wymieniając się wiedzą i doświadczeniem. Technologie te pozwolą obu firmom szybko reagować na nowe regulacje i trendy rynkowe w poszczególnych krajach. Szczegóły dotyczące współpracy zostaną określone w miarę postępu prac.

Wspólne rozwijanie technologii sieciowej komunikacji samochodów

Toyota i Mazda będą wspólnie rozwijać technologie dla pokładowych systemów multimedialnych i informacyjnych, wykorzystujących sieci transmisji danych. Oprócz tego, obie firmy będą współdziałać w zakresie technologii komunikacji między pojazdami (V2V, vehicle-to-vehicle ) i między pojazdami a infrastrukturą (V2I, vehicle-to-infrastructure), których celem jest stworzenie mobilnego społeczeństwa bez wypadków.

Rozszerzenie listy produktów komplementarnych

Obecnie Mazda produkuje dla Toyoty w Ameryce Północnej kompaktowy sedan, zaś Toyota będzie dostarczać Maździe w Japonii kompaktowy samochód dostawczy. Firmy będą dążyć do rozszerzenia tego rodzaju współpracy na poziomie globalnym.

Współpraca kapitałowa

W oparciu o zawartą umowę, firmy będą dążyć do rozwijania zrównoważonej współpracy i maksymalizować synergię współpracy biznesowej i kapitałowej poprzez wzajemny zakup akcji, jak podano poniżej.

Toyota nabędzie 31,928,500 akcji zwykłych nowo wyemitowanych przez Mazdę (5,05% udziałów o wartości 50 mld jenów).

Mazda nabędzie akcje własne Toyoty, stanowiące równowartość akcji Mazdy nabywanych przez Toyotę (0,25% udziałów).

Obie firmy planują wykorzystać przychody ze zwiększenia kapitału na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa joint venture, które będzie produkować pojazdy w USA.

Firmy rozważają dalsze wzmocnienie sojuszu kapitałowego w związku z rozwojem współpracy biznesowej.

Źródło: www.mototarget.pl