Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania: co zrobić?

Zakład ubezpieczeń, gdy tylko znajdzie przesłankę uprawniającą do odmowy wypłaty odszkodowania w całości albo w części, zapewne z niej skorzysta. Osoby dochodzące wypłaty odszkodowania powinny więc przestrzegać, wskazań wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia lub ustaw, warunków zgłoszenia szkody oraz udziału w procesie jej likwidacji tak, aby nie dawać zakładowi ubezpieczeń pretekstu do odmowy wypłaty należnych świadczeń.

WIĘCEJ >>

WP.PL