Ubezpieczalnie ukarane za opieszałość

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła we wtorek kary na dwa towarzystwa ubezpieczeniowe za niewywiązanie się z obowiązków wobec klientów ubezpieczeń komunikacyjnych. Ukarani ubezpieczyciele to InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group została przez KNF ukarana kwotą 45 tysięcy złotych – wynika z komunikatu po wtorkowym posiedzeniu Komisji. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” otrzymało karę w wysokości 20 tysięcy złotych.

Uzasadnienie w obu przypadkach było takie samo. Kara została nałożona „za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu”.

Obie decyzje KNF podjęła jednogłośnie.

Źródło: PAP

ll/moto.wp.pl