Trendy w motoryzacji i transporcie w 2013 roku

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się ostatnio konferencja KIG i F5 Analytics prezentująca specjalny raport „Trendy 2013: Transport i Motoryzacja”. Na jego podstawie zaprezentowanych zostało pięć kierunków, które najpełniej opisują zmiany, jakie czekają rynek motoryzacyjny i spedycyjny w najbliższych latach.
Wg raportu sporządzonego przez Pracownię F5 Analytics, najbardziej przyszłościowymi tendencjami będą:

– ECOWORSHIP: przełomowy punkt, w którym to samochód jest projektowany z myślą o przystosowaniu się do środowiska a nie na odwrót. Zmiana ta znajduje odbicie w rozwiązaniach technologicznych, wykorzystywanych w produkcji nowoczesnych pojazdów.

-TELEMATYZACJA: systemy telematyczne, ich jakość oraz funkcjonalność, stają się jednym z czynników decydujących o wyborze samochodu konkretnej marki. Są coraz powszechniej wykorzystywane nie tylko do komunikacji ze światem zewnętrznym, ale również jako narzędzia wspomagające diagnostykę stanu technicznego pojazdu i zachowanie kierowców na drodze.

– CUSTOMIZACJA: różnorodność oczekiwań konsumentów, wymusza na producentach elastyczność w tworzeniu ofert, jak i poszerzanie jej palety. Znajduje to wyraz nie tylko w zróżnicowaniu i poszerzeniu oferty typów nadwozia czy wzbogaceniu proponowanych jednostek napędowych, ale również w charakterze usług przed- i posprzedażowych. Same auta w coraz większym stopniu będą kształtowane przez samych użytkowników i ich styl życia. Tradycyjne strategie marketingowe ulegają zrewidowaniu.

– URBANIZACJA: do 2025 r. prawie 70% światowej populacji będzie mieszkać w miastach. Większość z dwudziestu największych metropolii będzie się znajdowało w państwach rozwijających się. W nowej rzeczywistości miejskiej, dotychczas dominujące modele systemów transportowych staną się niewystarczające. Nowoczesne, inteligentne systemy transportu miejskiego będą stanowiły zwartą sieć różnych środków lokomocji – zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Inteligentne Systemy Transportowe maja być innowacyjnymi rozwiązaniami dla miast, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo i płynność ruchu, ale także zmniejszają korki podnosząc efektywność transportu publicznego. Mają mieć również pozytywny wpływ na ochronę środowiska i zmniejszenie emisji spalin.

– TRANSPORT PUBLICZNY: globalny wzrost ludności stawia ogromne wyzwania związane z organizacją transportu. Rozwój szeroko pojętej infrastruktury transportowej (koleje wielkich prędkości, autostrady, porty lotnicze) staje się możliwy na niespotykaną dotąd skalę dzięki inwestycjom realizowanym w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

AUTOR:  KIG, WNP.PL (AG)