Transakcja dopięta: PZU połyka Link4

ak podał Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), przejęcie 100 proc. akcji w spółce Link4 zostało sfinalizowane. Za mniejszego rywala PZU zapłacił niecałe 94 mln euro.

– Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 15 września 2014 r. nastąpiło zamknięcie transakcji nabycia akcji Link4 – głosi komunikat.

PZU nabyło 111.354.305 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego Link4 i upoważniających do 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Link4.

W kwietniu prezes PZU Andrzej Klesyk poinformował, że PZU przejmie od Royal & Sun Alliance Insurance plc lidera rynku direct w Polsce – spółkę Link4. W sierpniu PZU otrzymało zgodę na przejęcie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a na początku września ubezpieczyciel dostał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego, czym spełnił się ostatni z warunków zawieszających transakcję.

Składka przypisana brutto grupy PZU sięgnęła 16.480,00 mln zł w 2013 r. wobec 16.243,13 mln zł rok wcześniej.

ISB NEWS