Stellantis i Orano podpisują umowę w zakresie recyklingu akumulatorów do samochodów elektrycznych


• Partnerska współpraca z Orano ma na celu wspieranie zrównoważonego
zarządzania akumulatorami do samochodów elektrycznych przez Stellantis
oraz strategicznego planu Dare Forward 2030, którego celem jest osiągnięcie przez spółkę zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2038 roku
• Odzysk kobaltu, niklu i litu wspiera rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym przez Stellantis i pomoże spełnić wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (UE) dotyczącej akumulatorów, przewidującej od 2031 roku stosowanie w nowych akumulatorach materiałów pochodzących z recyklingu
• Nowe partnerstwo to jedno z pierwszych w branży przedsięwzięć
wspierających globalne podejście do produkcji i konsumpcji w ramach
gospodarki o obiegu zamkniętym

Stellantis N.V. i Orano ogłosiły dzisiaj podpisanie protokołu ustaleń w celu utworzenia spółki joint venture zajmującej się recyklingiem wycofanych z eksploatacji akumulatorów do samochodów elektrycznych i złomu pochodzącego z gigafabryk zlokalizowanych w regionie Rozszerzonej Europy i Ameryki Północnej, umacniając pozycję Stellantis w łańcuchu wartości akumulatorów do samochodów elektrycznych poprzez zapewnienie dodatkowego dostępu do kobaltu, niklu i litu, niezbędnych do elektryfikacji i transformacji energetycznej.

„Cele w ramach zrównoważonego rozwoju przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych potwierdziły potrzebę znalezienia rozwiązań takich jak partnerstwo z Orano, aby sprostać wyzwaniom związanym z niedoborem zasobów naturalnych i zrównoważonym rozwojem” – powiedziała Alison Jones, starsza wiceprezes Stellantis
w jednostce biznesowej ds. gospodarki o obiegu zamkniętym. „Bazując na naszym planie strategicznym Dare Forward 2030, Stellantis jest zaangażowana w zmianę swojego modelu produkcji i konsumpcji, wypełniając swoje zobowiązania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Spółka joint venture wykorzystuje innowacyjną, niskoemisyjną technologię Orano, która zrywa z istniejącymi procesami, umożliwiając odzysk wszystkich materiałów z akumulatorów litowo-jonowych i produkcję nowych materiałów katodowych. Spółka joint venture będzie produkować materiały zwane także „czarną masą” lub „aktywną masą”. Może ona zostać poddana procesowi rafinacji w zakładzie hydrometalurgicznym Orano, który zostanie zbudowany w Dunkierce we Francji, tak aby umożliwić ponowne wykorzystanie tych materiałów w akumulatorach, zamykając
w ten sposób pętlę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dzięki innowacyjnemu podejściu do obróbki wstępnej i najnowocześniejszej technologii hydrometalurgii, wskaźnik odzysku metali może osiągnąć wyjątkowy poziom ponad 90%. Umożliwi to producentom OEM osiągnięcie poziomów recyklingu ustalonych przez Komisję Europejską dla akumulatorów pojazdów elektrycznych i
zapewnienie zrównoważonego modelu biznesowego. W kontekście zwiększonego zapotrzebowania na metale strategiczne i silnej zależności Europy od tych metali, Orano jest kluczowym graczem w zintegrowanym łańcuchu wartości, począwszy od recyklingu akumulatorów po produkcję materiałów katodowych.

„Niezwykle cieszymy się z partnerstwa z tak dużym graczem jakim jest Stellantis, z którym możemy wspólnie pracować nad recyklingiem zużytych baterii elektrycznych” – powiedział Guillaume Dureau, dyrektor Grupy Orano ds. innowacji, badań i rozwoju oraz medycyny nuklearnej, magnesów i baterii. „Jesteśmy dumni, że możemy wnieść nasze doświadczenie, know-how oraz nasz innowacyjny i przełomowy proces, który umożliwia prawdziwe zamknięcie obiegu. Orano cały czas pracuje nad rozwojem gospodarki niskoemisyjnej poprzez recykling strategicznych materiałów pozwalający ułatwić transformację energetyczną i przyjęcie gospodarki o obiegu zamkniętym”.

W ramach planu strategicznego Stellantis Dare Forward 2030, jednostka
organizacyjna firmy ds. gospodarki o obiegu zamkniętym dąży do dziesięciokrotnego zwiększenia przychodów z recyklingu i osiągnięcia do 2030 roku ponad 2 miliardów euro całkowitych przychodów z gospodarki o obiegu zamkniętym. Stellantis jest na dobrej drodze, aby do 2038 roku osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich obszarach, przy jednocyfrowej procentowej kompensacji pozostałych emisji.

Nowy podmiot biznesowy, któremu powierzono zarządzanie recyklingiem ma zapewnić również partnerom Stellantis, sieci posprzedażnej i innym producentom OEM rozwiązania do zarządzania zużytymi bateriami i złomem z gigafabryk. Produkcja rozpocznie się w pierwszej połowie 2026 roku i wykorzystywała będzie istniejące aktywa i obiekty Stellantis. Inwestycje w przekwalifikowanie oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników Stellantis i Orano otworzą przed nimi zrównoważone perspektywy na nowych stanowiskach.


Spółka joint venture podlega zatwierdzeniu ostatecznej dokumentacji.

# # #

Informacje o Orano
Będąc uznanym międzynarodowym operatorem w dziedzinie materiałów jądrowych, Orano dostarcza rozwiązania pozwalające sprostać obecnym i przyszłym globalnym wyzwaniom energetycznym i sanitarnym. Dzięki specjalistycznej wiedzy oraz znajomości najnowocześniejszych technologii, firma Orano może oferować swoim klientom produkty i usługi o wysokiej wartości dodanej w całym cyklu paliwowym. Każdego dnia 17 000 pracowników grupy Orano wykorzystuje swoje umiejętności, oferuje pełne zaangażowanie w bezpieczeństwo i ciągłe dążenie do innowacji, starając się rozwijać know-how firmy w zakresie przetwarzania i kontroli materiałów jądrowych. Obecnym, jak i przyszłym celem firmy jest złagodzenie skutków zmian klimatycznych i stworzenie czystszego, bardziej oszczędnego pod względem wykorzystania zasobów świata. Orano, nadajmy energii jądrowej należną jej wartość.

Informacja o Stellantis
Stellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP) to jeden z wiodących na świecie producentów samochodów i dostawca usług mobilnych. Nasze legendarne i kultowe marki – Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move i Leasys – wyrażają pasję ich wizjonerskich założycieli i obecnych klientów oczekujących innowacyjnych produktów oraz usług. Silni naszą różnorodnością
wyznaczamy kierunek, w którym podąża świat – Grupa aspiruje do bycia nie największą, ale najlepszą zrównoważoną firmą technologiczną w dziedzinie mobilności, tworząc wartość dodaną dla wszystkich interesariuszy, a także dla społeczności, w których działa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji wejdź na stronę www.stellantis.com.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997