Stabilny rozwój branży flotowej

Członkowie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP)utrzymują stabilne tempo wzrostu. Po trzech kwartałach roku we flotach PZWLP są ponad 102 tys. samochodów, a wzrost wynosi prawie 13% r/r.
Po dziewięciu miesiącach 2012 r. zrzeszone w PZWLP spółki łącznie finansowały i zarządzały 102 082 pojazdami. W ciągu roku Związek zyskał więc 11 664 auta, czyli 12,9%. W trzech kategoriach tworzących wynajem długoterminowy było łącznie: w full service leasingu (FSL) 82 979 aut, w leasingu z serwisem (LS) – 10 186, a w wyłącznym zarządzaniu – 8 917 pojazdów.

– Ostatnie półrocze 2012 zdecydowanie możemy uznać za udane dla firm członkowskich PZWLP. Wśród 15 raportujących podmiotów, 11 zanotowało wzrosty, dwie utrzymały stan posiadania, a średni kwartalny wzrost liczebności naszych flot w ostatnim roku wyniósł 12,4% r/r. Oznacza to, że PZWLP obejmuje obecnie prawie 75% wszystkich samochodów w full service leasingu, a razem z niezrzeszonym Masterlease – niemal 87%. Dane, które publikujemy co kwartał, możemy więc traktować jako mocną podstawę do analiz dla całego rynku, mówi Leszek Pomorski, prezes Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Po trzecim kwartale 2012 roku do pierwszej piątki firm członkowskich PZWLP niezmiennie należały: LeasePlan Fleet Management, Arval Service Lease, Alphabet Polska Fleet Management, Carefleet oraz BRE Leasing. Wśród trzech głównych produktów wynajmu, największą flotą w full service leasingu dysponował Arval (15 651 samochodów), w leasingu z serwisem – PKO Leasing (3 977), a w wyłącznym zarządzaniu – LeasePlan (3 392).

Zastosowane w raporcie terminy to:
1. Pełny wynajem długoterminowy – FSL (ang. full service leasing):
– finansowanie floty klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy;
– ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego;
– czas trwania umowy: minimum 24 miesiące;
– obejmuje przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny).
2. Leasing z serwisem – LS (Leasing & Service):
– finansowanie floty klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego;
– ryzyko RV po stronie korzystającego lub finansującego;
– czas trwania umowy: minimum 24 miesiące;
– obejmuje przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego.
3. Wyłączne zarządzanie flotą – FM (Fleet Management):
– brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą;
– umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy;
– dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.

AUTOR:  PZWLP, WNP.PL (AG)