Spotkanie związków branżowych Lewiatana z europosłami w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w Brukseli.

Wyzwania stojące przed biznesem oraz najważniejsze  postulaty polskich firm wobec Parlamentu Europejskiego były tematem spotkania związków branżowych Lewiatana z europarlamentarzystami. Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych reprezentowali Rafał Rudziński, prezes Robert Bosch oraz Agnieszka Szpoton, dyrektor biura Związku. Prezes Rudziński przedstawił potencjał branży motoryzacyjnej, jako trzeciej co do wielkości obrotów branży w Polsce, odpowiedzialnej za około 10% wartości polskiej produkcji przemysłowej oraz 15% polskiego eksportu oraz 7,5% zatrudnienia w przemyśle. To wysokiej jakości miejsca pracy, wymagające kompetencji i kwalifikacji.

Prezes Rudziński podkreślał, że regulacje unijne bezpośrednio i w dużym stopniu wpływają na kondycję sektora motoryzacyjnego w Polsce. Branża motoryzacyjna jest objęta licznymi regulacjami prawnymi, takimi jak obniżenie poziomu szkodliwych emisji czy poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Branża chce wspierać te działania i aktywnie w nich uczestniczyć, stąd też apel o „lepsze regulacje”  na szczeblu unijnym.

Regulacje te powinny w zrównoważony sposób chronić interesy producentów jaki i zapewnić dostępną finansowo mobilność, pamiętając o rozwijającej się rewolucji cyfrowej także w motoryzacji i mobilności. Wdrożenie Przemysłu 4.0, Internetu Rzeczy, Pojazdów Autonomicznych, Zeroemisyjnych, Współdzielonych i Skomunikowanych przyniosą ze sobą zmiany na które cała Unia powinna być przygotowana.

Agnieszka Szpoton wskazała, że jako Związek i jako pracodawcy, zwracamy szczególną uwagę na znaczenie edukacji, właściwych kwalifikacji i kompetencji, od poziomu szkół zawodowych, poprzez staże dla inżynierów, do wsparcia ambitnych prac doktorskich i procesu uczenia się przez cale życie zawodowe. Współczesne procesy produkcyjne wymagają bowiem najwyższych kwalifikacji i oprócz wewnętrznych szkoleń, potrzebne jest efektywne dostosowanie programów edukacji na każdym poziomie do potrzeb rynku, ze szczególnym udziałem edukacji dualnej. Przedstawiła działania Związku w ramach Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym.
Związek został wpisany w czwartą edycję Europejskiego Tygodnia Kwalifikacji Zawodowych współorganizowaną przez Komisję Europejska i Prezydencję Fińską.

Zdjęcia