Spotkanie wicepremiera Piechocińskiego z branżą motoryzacyjną

Bieżąca sytuacja polskiego przemysłu i rynku motoryzacyjnego w Polsce to główne tematy rozmów Kierownictwa MG i MPIPS pod przewodnictwem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego z udziałem ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, z przedstawicielami sektora. Spotkanie odbyło się 14 grudnia 2012 r. w MG. Polską Izbę Motoryzacji reprezentowali Prezes Izby Roman Kantorski oraz Wiceprezes Izby Janusz Kobus.

Wicepremier Janusz Piechociński podkreślił, że branża motoryzacyjna to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. – To także wiele miejsc pracy, które będziemy starali się zachować. Mam nadzieję, że wspólnie wypracujemy dobre rozwiązania na trudne czasy – dodał.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina przedstawił propozycje rządu dotyczące uelastycznienia kodeksu pracy. Zaznaczył, że uruchomiono już proces legislacyjny. – Rozwiązania dotyczą 12-miesięcznego czasu rozliczania i ruchomego czasu pracy – wyjaśnił. Poinformował także, że przyszłym roku realizowane będą rozwiązania w ramach przepisów dot. aktywizacji bezrobocia i podtrzymania zatrudnienia.

Z kolei przedstawiciele branży wskazywali, że dobre praktyki (z dużym sukcesem w tym zakresie) obecne są już na niemieckim rynku. Ich zdaniem w polskich realiach konieczne byłoby również przedłużenie rządowego pakietu antykryzysowego na kolejne dwa lata.

Jednym z istotnych elementów dyskusji był temat korzyści związanych z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych. Przedstawiciele sektora postulowali przedłużenie funkcjonowania SSE, co ułatwiłoby podejmowanie decyzji inwestycyjnych, szczególnie w trudnych dla gospodarki czasach. Kierownictwo MG zapewniło, że resort przygotowuje taki projekt. Potrzebna jest jednak zgoda ministra finansów w tej sprawie.

Uczestnicy spotkania zgłaszali też konieczność zwiększenia dynamiki działań Międzyresortowego Zespołu ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego, przede wszystkim w ramach propozycji związanych z akcyzą i podatkiem ekologicznym. Sugerowali ponadto udział przedstawicieli przemysłu i rynku motoryzacyjnego w obradach Zespołu.

Z przedstawicielami przemysłu i rynku motoryzacyjnego w Polsce spotkali się wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, wiceministrowie gospodarki: Grażyna Henclewska, Ilona Antoniszyn-Klik, Mariusz Haładyj, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina,

Uczestnicy rozmów uzgodnili, że będę cyklicznie podejmować dialog, aby wypracować kierunki działań dla sektora.

Ministerstwo Gospodarki