Śląskie: we wrześniu ruszą nabory wniosków o środki UE na transport miejski

We wrześniu w woj. śląskim ruszą kolejne nabory wniosków o unijne dofinansowanie projektów związanych z transportem miejskim. Pula funduszy znacznie przekroczy 200 mln zł.

Chodzi o miejskie projekty komunikacyjne, które w programach obecnej perspektywy unijnej znalazły się w grupach działań dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej. W woj. śląskim te działania zawarte są w ZIT/RIT, przygotowane przez samorządy lokalne; ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dotyczą subregionu centralnego; RIT, czyli Regionalne Inwestycje Terytorialne, dotyczą pozostałych subregionów.
REKLAMA

Pierwsza tura naborów wniosków koordynowanych przez subregiony woj. śląskiego, a związana z transportem miejskim pod kątem ZIT/RIT, ruszyła w październiku ubiegłego roku i trwała do końca marca 2016. W przypadku ZIT alokacja wyniosła ponad 775 mln zł, w przypadku RIT subregionu północnego – 34 mln zł, a RIT subregionu południowego – ponad 90 mln zł (przy wsparciu projektów do 85 proc. ich wartości).

W połowie sierpnia do dofinansowania wybrano już projekty w subregionie południowym. W subregionie centralnym trwa ocena wniosków.

Ponieważ pierwsze nabory dotyczące niskoemisyjnego transportu miejskiego nie wyczerpały środków na ten cel, na wrzesień zaplanowano rozpoczęcie kolejnych. Jak wynika z harmonogramu naboru wniosków, zaktualizowanego przez zarząd województwa 26 lipca, planowana alokacja w subregionie centralnym sięgnie 262,4 mln zł (wartość ta obejmuje też przedsięwzięcia z dziedziny efektywnego oświetlenia miejskiego), w subregionie południowym – 7,5 mln zł (z oświetleniem), w zachodnim – 17,5 mln zł (z oświetleniem), a w północnym 38,8 mln zł (plus 6,5 mln zł na oświetlenie).

Wśród 18 projektów zgłoszonych w pierwszym naborze do ZIT znalazły się m.in.: zakupy taboru autobusowego przez samorządowych przewoźników z Katowic i Sosnowca (wartości projektów odpowiednio 139,4 mln zł i 129 mln zł), przez spółkę Transgór (projekt na 7,5 mln zł) czy warty 60 mln zł projekt PKM-u z Jaworzna (zakupu elektrycznych autobusów i potrzebnej infrastruktury).

Miasto Katowice zgłosiło też trzy inwestycje w ramach Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych: dotyczące Zawodzia (wartość 80,1 mln zł), Brynowa (84,3 mln zł) oraz Ligoty (13,7 mln zł). Swój węzeł przesiadkowy pod kątem ZIT realizuje gmina Wielowieś (1 mln zł). Sosnowiec za 67,2 mln zł zbuduje sieć małych centrów przesiadkowych połączonych drogami rowerowymi (łącznie 17 km), a Jaworzno przebuduje kompleks przystanków w rejonie Placu Górników, tworząc infrastrukturę rowerową, w tym system rowerów miejskich (25,2 mln zł).

Ponadto m.in. samorząd Gliwic za ok. 30 mln zł zamierza rozbudowywać system zarządzania ruchem ulicznym. Podobne rozwiązanie – z szerszymi funkcjonalnościami dot. transportu publicznego – zamierzają wdrażać od podstaw Tychy (za 82,6 mln zł).

W subregionie południowym do dofinansowania wybrano już pięć projektów: m.in. rozwoju transportu miejskiego w Bielsku-Białej (za 82,9 mln zł – m.in. zamówiono już tam 50 nowych autobusów), budowy węzła przesiadkowego w Cieszynie (za 17,4 mln zł) czy zakupu taboru wraz ze stworzeniem systemu informacji pasażerskiej w Żywcu (za blisko 11 mln zł). Dwa projekty zgłoszone w subregionie północnym dotyczą taboru: w Częstochowie (za 44,3 mln zł) i w gminie Rędziny (za 5,3 mln zł).

Do nowego naboru ZIT np. miasto Gliwice zaplanowało zgłoszenie projektu budowy centrum przesiadkowego po północnej stronie tamtejszego dworca kolejowego. Szacunkowa wartość tej inwestycji, obejmującej też plac przed zmodernizowanym dworcem kolejowym oraz pobliski Plac Piastów – obecnie węzeł komunikacji miejskiej – to 125 mln zł.

Środki ZIT/RIT nie są jedynymi, z których mogą korzystać samorządy i ich związki czy organizacje, planując inwestycje dotyczące transportu zbiorowego. Część samorządów subregionu centralnego przygotowuje się do uczestnictwa w projekcie zgłaszanym do finansowania do krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wnioski powinny zostać zgłoszone do końca br.).

Największe z tych przedsięwzięć, o szacunkowej wartości ok. 885 mln zł, przygotowują Tramwaje Śląskie. To już drugi wielki projekt modernizacji komunikacji tramwajowej w regionie – zakładający m.in. wyremontowanie 100 km torowisk w 10 miastach, budowę nowych linii w Sosnowcu oraz Katowicach, zakup 44 nowych tramwajów i pojazdów technicznych

Władze Katowic chcą współfinansować ze środków POIiŚ największy z planowanych tam obecnie węzłów przesiadkowych przy ul. Sądowej. Rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej pod kątem tych funduszy przygotowuje największy organizator komunikacji w konurbacji katowickiej – KZK GOP. Zakupy taborowe na liście POIiŚ umieściły również Jaworzno, Gliwice, Tychy i Katowice.

Źródło: www.onet.pl