Samochody marki Toyota Proace / Proace Verso

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Proace / Proace Verso, wyprodukowanych we Francji:

1. od 03/03/2016 r.do 20/11/2018 r., w przypadku wystąpienia nadmiernej siły uderzenia działającej na koło (pochodzącej np. od najechania na krawężnik, wjechania z duża prędkością w ubytek w nawierzchni itp.), moment dokręcenia połączenia gwintowego sworznia wahacza do zwrotnicy może zostać zmniejszony. Na skutek tego, wraz z upływem czasu istnieje ryzyko, że proces zmniejszania momentu dokręcenia może postępować dalej. W ostateczności może dojść do odłączenia sworznia do zwrotnicy. W przypadku wystąpienia opisanej sytuacji, kierowca może doświadczyć pewnych trudności związanych z kontrolowaniem pojazdu.

2. od 11/03/2016 do 03/04/2018 koło pasowe sprężarki układu klimatyzacji w określonych warunkach może ulec uszkodzeniu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, koło pasowe ulegnie rozdzieleniu na dwa elementy, które będą obracały się wokół siebie. W efekcie czego wydzielane zostanie ciepło. Może to doprowadzić do uszkodzenia sąsiednich części.

3. od 04/10/2016 do 28/09/2018 jedna ze śrub mocujących wahacz przedniego zawieszenia do podwozia może być zdeformowana / rozciągnięta. Może to skutkować pęknięciem śruby. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, powstaje ryzyko, że wahacz przedniego zawieszenia może odłączyć się od podwozia w trakcie jazdy. W przypadku wystąpienia opisanej sytuacji, kierowca może doświadczyć pewnych trudności związanych z kontrolowaniem pojazdu.

4. od 27/10/2016 do 11/10/2018 mocowanie przekładni kierowniczej może być uszkodzone. Jeśli taka sytuacja ma miejsce powstaje ryzyko, że przekładnia kierownicza może odłączyć się w trakcie jazdy. W przypadku wystąpienia opisanej sytuacji, kierowca może doświadczyć pewnych trudności związanych z kontrolowaniem pojazdu.

5. od 22/10/2016 do 20/10/2018 śruby (x4) mocujące wahacz tylnego zawieszenia do podwozia mogą być zdeformowane / rozciągnięte. Może to skutkować pęknięciem śruby. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, powstaje ryzyko, że wahacz tylnego zawieszenia może odłączyć się od podwozia w trakcie jazdy. W przypadku wystąpienia opisanej sytuacji, kierowca może doświadczyć pewnych trudności związanych z kontrolowaniem pojazdu.

Kampanią naprawczą objęte są w Polsce 3 222 samochody.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów
w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta,
o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: www.uokik.gov.pl