Samochody marki Honda, modele Civic, Civic Tourer, CR-V, HR-V

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda, modele:

  • Civic, rok modelowy 2015-2016,
  • Civic Tourer, rok modelowy  2016-2017,
  • CR-V, rok modelowy 2015-2018,
  • HR-V, rok modelowy 2016-2018,

wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii i Meksyku, stwierdzono występującą w pewnych warunkach niewystarczającą efektywność oprogramowania systemu kontroli emisji silnika wysokoprężnego w sterowniku silnika (ECU). Podczas powtarzającego się przyspieszania i hamowania silnikiem, system nie jest w stanie zapobiec nadmiernemu osadzaniu się siarki wewnątrz katalizatora. Powoduje to obniżenie wydajności redukcji tlenków azotu (NOx), co nie spełnia wymogów dotyczących poziomu emisji.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 2 122 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że wszyscy posiadacze samochodów objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną naprawę.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa; tel.: 801 811 711).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: www.uokik.gov.pl