Rząd przyjął wniosek do Brukseli ws. VAT od samochodów

Rząd przyjął we wtorek wniosek do Brukseli o derogację, czyli zgodę na odstępstwo od zasad dotyczących odliczenia VAT od samochodów kupowanych przez firmy – poinformowało we wtorek w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.
„Derogacja dotyczy ograniczenia prawa do odliczania – do 50 proc. – kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia (w tym wewnątrzwspólnotowego) pojazdów samochodowych, wytworzenia oraz importu pojazdów samochodowych, nabycia usług zgodnie z umową najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze” – podały służby prasowe rządu.

Według CIR ograniczenie to miałoby zastosowanie wyłącznie do samochodów, które są wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i do prowadzonej działalności gospodarczej i wydatków związanych z tymi pojazdami. Derogacja nie obejmie tych pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej.

„Derogacja objęłaby również częściowe ograniczenie – do wysokości 50 proc. – prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów objętych derogacją oraz od innych wydatków eksploatacyjnych (naprawa i konserwacja pojazdów, wydatki na dostawy lub usługi związane z pojazdami i ich wykorzystywaniem)” – napisano.

Zgodnie z informacją CIR Polska wnioskuje, by stosowanie derogacji dotyczyło okresu od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. Według rządu zmiana spowoduje uproszczenie procedury poboru VAT, co będzie korzystne zarówno dla podatników, jak i urzędów podatkowych. Chodzi szczególnie o mikroprzedsiębiorców i małe firmy, często o charakterze rodzinnym.

„Tego typu firmy, wykazujące się niskim obrotami, stanowią w Polsce przeważającą większość. Według stanu na koniec 2011 r. przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób stanowiły 95 proc. wszystkich firm prowadzących działalność gospodarczą. Tej grupie podmiotów trudno rozgraniczyć stopień wykorzystania samochodów do celów prywatnych i związanych z działalnością przedsiębiorstwa” – poinformowano.

Wskazano, że podobne problemy dotyczą urzędów podatkowych, dla których zweryfikowanie rzeczywistego podziału wykorzystywania pojazdu na cele prywatne i gospodarcze byłoby niezwykle trudne.

AUTOR: WNP.PL (AG), PAP