Rozwój struktury zarządzania koncernem Volkswagen

Zarząd i Rada Nadzorcza Volkswagen AG uchwaliły przeprowadzenie szerokich zmian w strukturze zarządzania koncernem. Volkswagen konsekwentnie kontynuuje proces zmian w przedsiębiorstwie i wprowadza jeszcze bardziej efektywną strukturę zarządzania w czasie, gdy w koncernie i w całym przemyśle samochodowym trwają dynamiczne przemiany. Aby trwale wprowadzić nową strukturę w Zarządzie Koncernu nastąpią zmiany personalne. Matthias Müller opuści, za obopólną zgodą, stanowisko Prezesa Zarządu ze skutkiem natychmiastowym. Rada Nadzorcza na swoim czwartkowym posiedzeniu powołała na jego następcę dr Herberta Diessa.

Prezes Rady Nadzorczej – Hans Dieter Pötsch – podziękował Müllerowi za jego zaangażowanie: „Matthias Müller dokonał wielkich rzeczy w koncernie. Stanowisko Prezesa Zarządu objął jesienią 2015 roku, gdy Volkswagen musiał się mierzyć z największym wyzwaniem w swojej historii. Nie tylko bezpiecznie prowadził koncern przez ten trudny okres, lecz także wraz z zespołem współpracowników dokonał głębokich zmian strategicznych, wdrożył zmiany w kulturze przedsiębiorstwa i z wielkim osobistym zaangażowaniem dbał nie tylko o to, by koncern zmierzał we właściwym kierunku, lecz także sprawił, że jest on w bardzo dobrej kondycji. Za to Matthiasowi Müllerowi należą się podziękowania”.

Wprowadzenie podziału marek na grupy „Masowe”, „Premium” i „Super Premium” oraz planowane przygotowanie „Truck & Bus” do finansowania przez rynek kapitałowy są koniecznym warunkiem pogłębienia zasad pomocniczości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prezesi zarządu poszczególnych grup marek podejmą dodatkowo obowiązki w kierownictwie koncernu. W nowej strukturze Herbert Diess będzie odpowiedzialny za dział Rozwoju Koncernu i Badań, Rupert Stadler za dział Sprzedaży, a Oliver Blume za dział Produkcji.

Według takiej samej zasady zostaną podzielone również inne funkcje w koncernie. Dział IT pojazdów samochodowych ze względu na szczególne znaczenie łączności we współczesnych autach będzie kierowany osobiście przez Herberta Diessa; dział IT koncernu – przez Franka Wittera. W przyszłości Zaopatrzenie i Komponenty zostaną skupione w jednym dziale.

Nowy podział pozwoli zmniejszyć struktury zarządzania koncernem, wykorzystać efekt synergii w poszczególnych jednostkach operacyjnych i przyspieszyć podejmowanie decyzji. „Celem koncernu Volkswagen jest i będzie taka zmiana, która zapewni przyszłość jemu i jego markom, dzięki innowacyjności i zyskowności da miejsce w czołówce światowego przemysłu motoryzacyjnego oraz korzystając z siły poszczególnych marek pozwoli na aktywne współtworzenie przyszłych indywidualnych środków transportu. Herbert Diess jest właściwym menedżerem do realizacji tych zadań. Przeprowadzając zmiany w obrębie marki Volkswagen pokazał w imponujący sposób w jakim tempie i z jak dużą konsekwencją potrafi wdrażać głębokie zmiany. Te osiągnięcia predestynują go do podjęcia się pełnego wdrożenia Strategii 2025 w najbliższych, decydujących latach” – stwierdził Dieter Pötsch.

„Koncern Volkswagen skupia silne marki o dużym potencjale. Matthias Müller wytyczył kierunek zmian. Moim najważniejszym zadaniem będzie nadal kroczyć – wraz z kierownictwem oraz pracownikami – drogą zapewniającą przedsiębiorstwu pozycję wiodącego na świecie i przynoszącego zyski dostawcy w dziedzinie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. W czasach fundamentalnych zmian w przemyśle samochodowym jest ważne, by Volkswagen przyspieszył i położył wyraźny nacisk na elektromobilność, komputeryzację samochodów i ruchu drogowego oraz na usługi z dziedziny mobilności” – powiedział Diess.

Podczas posiedzenia we czwartek 12. kwietnia Rada Nadzorcza powołała również dwóch nowych członków Zarządu Koncernu. W skład tego najwyższego gremium wejdzie Prezes Zarządu Porsche – dr Oliver Blume.

Ponadto na stanowisko Członka Zarządu ds. Personalnych powołano Gunnara Kiliana, dotychczasowego Sekretarza Generalnego Rady Zakładowej Koncernu. Kierowanie działem przejmie od dr Karlheinza Blessinga, który stał na jego czele od początku 2016 roku. W ramach dwustronnego porozumienia Blessing zrezygnuje z pracy w Zarządzie, jednak na czas trwania umowy nadal będzie pełnił funkcję doradcy. Pötsch podziękował Blessingowi za jego pracę: „Karlheinz Blessing miał w ciągu ostatnich dwóch lat znaczący udział we wprowadzaniu zmian w koncernie. Realizując pakiet na rzecz przyszłości marki Volkswagen był także bardzo zaangażowany w jej rozwój”.

Dr Francisco Javier Garcia Sanz kierujący Działem Zaopatrzenia Koncernu na własne życzenie opuszcza przedsiębiorstwo. „Dr Garcia Sanz w ostatnich 20 latach stworzył nowoczesny dział zaopatrzenia. Prowadząc grupę roboczą do spraw diesli w znaczącym stopniu przyczynił się do rozwiązania kryzysu związanego z tymi silnikami. Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej marki SEAT miał ponadto istotny udział w jej wzmocnieniu” – powiedział Pötsch. Teraz funkcję tę będzie komisarycznie sprawował Ralf Brandstätter, który jest jednocześnie Członkiem Zarządu ds. Zaopatrzenia Marki Volkswagen.
Źródło: Volkswagen