Rozporządzenie w sprawie surowców krytycznych

Komisja Europejska ogłosiła kompleksowy zestaw środków, służących zapewnieniu UE dostępu do bezpiecznych, zróżnicowanych, przystępnych cenowo i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych. Akt w sprawie surowców krytycznych zwiększa również zdolność UE do monitorowania i ograniczania ryzyka zakłóceń oraz wzmacnia obieg zamknięty i zrównoważony rozwój.

– Akt ten zbliży nas do realizacji naszych ambicji klimatycznych. Usprawni on rafinację, przetwarzanie i recykling surowców krytycznych w Europie – oświadczyła Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.

– Zacieśniamy naszą współpracę z wiarygodnymi partnerami handlowymi na całym świecie, aby zmniejszyć obecne zależności UE od tylko jednego lub kilku krajów. W naszym wspólnym interesie leży zwiększenie produkcji w zrównoważony sposób, a jednocześnie zapewnienie najwyższego poziomu dywersyfikacji łańcuchów dostaw dla naszych europejskich przedsiębiorstw.

Surowce mają zasadnicze znaczenie przy technologiach produkcji niezbędnych do dwojakiej transformacji, takich jak wytwarzanie energii wiatrowej, magazynowanie wodoru czy baterie.

– Panele słoneczne, pompy ciepła, samochody elektryczne, chipy, produkty farmaceutyczne, amunicja: surowce mają zasadnicze znaczenie dla technologii i produktów o strategicznym znaczeniu. Popyt na te cenne i ograniczone zasoby gwałtownie rośnie, co doprowadziło do globalnego wyścigu o nowy gaz i ropę naftową w centrum naszej gospodarki. Omawiany akt pozwoli UE rozwinąć działania w zakresie wydobycia, rafinacji, recyklingu i dywersyfikacji, prowadząc do zapewnienia bezpiecznego i zrównoważonego dostępu do surowców krytycznych – powiedział Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego.

Działania wewnętrzne

Rozporządzenie włącza do prawa UE zarówno wykaz surowców krytycznych, jak i strategicznych. W rozporządzeniu określono jasne poziomy odniesienia dla krajowych zdolności produkcyjnych w ramach strategicznego łańcucha dostaw surowców oraz w celu dywersyfikacji dostaw w UE do 2030 r.: wydobycie ma odpowiadać co najmniej 10 proc. rocznego zużycia w UE, przetwarzanie ma odpowiadać co najmniej 40 proc. rocznego zużycia w UE, recykling ma odpowiadać co najmniej 15 proc. rocznego zużycia w UE, nie więcej niż 65 proc. rocznego zużycia każdego strategicznego surowca w Unii na dowolnym odpowiednim etapie przetwarzania może pochodzić z jednego państwa trzeciego.

Państwa członkowskie i podmioty prywatne będą musiały zbadać możliwość odzysku surowców krytycznych z odpadów wydobywczych w ramach obecnej działalności wydobywczej, ale też z historycznych składowisk odpadów górniczych. Produkty zawierające magnesy trwałe będą musiały spełniać wymogi dotyczące obiegu zamkniętego i dostarczać informacji na temat możliwości recyklingu i zawartości materiałów pochodzących z recyklingu.

Co dalej?

Proponowane rozporządzenie zostanie przed przyjęciem i wejściem w życie omówione i uzgodnione przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W komunikacie zaproponowano środki wspierające dywersyfikację łańcuchów dostaw przez wzajemnie wspierające się nowe międzynarodowe partnerstwa. Nacisk kładzie się również na maksymalizację wkładu umów handlowych UE, w pełnej komplementarności ze strategią Global Gateway.

Fot. Komisja Europejska

Źródło: www.warsztat.pl


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997