Renault, Veolia i Solvay uruchamiają recykling akumulatorów

Grupa Renault wraz z firmami Veolia i Solvay nawiązały partnerstwo w celu stworzenia w Europie ekosystemu zamkniętego obiegu metali odzyskiwanych z akumulatorów.

Grupa Renault wzmacnia zatem utworzone we wrześniu 2020 roku konsorcjum Veolia i Solvay. Jak podkreślają firmy w komunikacie, stabilne i odpowiedzialne odzyskiwanie metali z akumulatorów staje się kluczowym wyzwaniem w sytuacji, gdy liczba poruszających się po drogach świata samochodów elektrycznych wzrośnie z 10 milionów w 2020 roku do ponad 100 milionów w roku 2030. Dlatego partnerzy chcą stworzyć pewne i trwałe źródło zaopatrzenia w metale mające strategiczne znaczenie w produkcji akumulatorów.
 
Aby osiągnąć ten cel, przedsiębiorstwa zamierzają wykorzystać swoje doświadczenie na każdym etapie łańcucha wartości – od zbiórki zużytych akumulatorów, poprzez ich demontaż, a następnie ekstrakcję i oczyszczenie metali – to wszystko przy jednoczesnym ulepszeniu istniejących procesów mechanicznych i hydrometalurgicznych stosowanych w recyklingu akumulatorów.
 
– Dzięki połączeniu zaawansowanych technologii opracowanych przez firmy Solvay i Veolia, strategiczne metale będą pozyskiwane i oczyszczane. Staną się surowcem o najwyższym stopniu czystości, gotowym do ponownego użycia w produkcji nowych akumulatorów. Dotychczas metale te były odzyskiwane w postaci nadającej się jedynie do zastosowań w metalurgii, natomiast nowy proces funkcjonujący w obiegu zamkniętym przyczyni się w przyszłości do zmniejszenia negatywnego wpływu akumulatorów samochodów elektrycznych na środowisko naturalne – czytamy w komunikacie.
 
Trzy firmy partnerskie uczestniczą już aktywnie w eksperymentalnej fazie budowy pilotażowej fabryki we Francji, która na skalę przedprzemysłową będzie przeprowadzać proces ekstrakcji i oczyszczania metali znajdujących się w akumulatorach wycofanych z użytku.
 
Źródło: www.evertiq.pl