Rejestracje ciężarówek na małym minusie

W czerwcu br., wg wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów zarejestrowano 3 478 nowych i używanych pojazdów użytkowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 tony, w tym autobusów. Rezultat ten był niższy niż w maju 2012 o 13,3%.

W pierwszym półroczu pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych wyniosły 21 889 i były niższe niż w pierwszej połowie 2011 r. o 15,7% (4 075 szt.) informuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego powołując się na dane CEP. W czerwcu br., wyjechało na polskie drogi 3 214 samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, nowych i sprowadzonych z rynku wtórnego innych państw, po raz pierwszy zarejestrowanych w naszym kraju (-746; -18,8% r/r). W pierwszej połowie roku pojawiło się 19 718 takich samochodów (mniej o 4 063 niż przed rokiem). Nowych i używanych autobusów zarejestrowano w czerwcu 264 (-23,3% r/r) i w ostatnim półroczu 2 171, niemal tyle samo co rok temu (-12; -0,5%).

Nowych pojazdów użytkowych powyżej 3,5t zarejestrowano w czerwcu 1 575, mniej o 208 (-11,7%) niż w czerwcu ub.roku. W grupie tej było 1 469 nowych aujt ciężarowych (-177; -10,8% r/r) i 106 autobusów (-31; -22,6%r/r). W I półroczu w polskim parku przybyło 8 466 nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t (-8,1%). W grupie używanych pojazdów użytkowych spadki obserwowane od października ub.roku, są głębsze niż wśród nowych pojazdów. W ostatnim miesiącu wyniosły odpowiednio -24,5% r/r i niemal -20% od początku roku. W ciągu sześciu miesięcy zarejestrowano 13 423 używane pojazdy. W tym 11 982 używane samochody ciężarowe (-21,5%) i 1 441 autobusów (-3,6%).
PZPM, wnp.pl (AG)