Reflektory Forda do kontroli

Przedsiębiorca FORD POLSKA Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Ford wyposażonych w adaptacyjne reflektory LED:

Edge, wyprodukowanych w fabryce Oakville od 09.12.2015 r. do 10.03.2016 r.,

Mondeo, wyprodukowanych w fabryce St. Petersburg od 01.07.2014 r. do 11.12.2015 r. oraz w fabryce Valencia od 03.05.2014 r. do 22.12.2015 r.,

Smax, Galaxy wyprodukowanych w fabryce w fabryce Valencia od 06.10.2014 r. do 08.02.2016 r.

Może zdarzyć się sytuacja, gdy zanik sygnału sterującego w połączeniu z błędem oprogramowania może powodować wyłączenie reflektorów. W takiej sytuacji dla ich ponownego włączenia konieczne jest wyłączenie i włączenie zapłonu.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 3 097 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu dokonania stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela FORD POLSKA Sp. z o.o. (adres: ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa; tel. 22 608 67 80).

Źródło: www.uokik.gov.pl