Rada UE zatwierdziła ważny akt dla branży motoryzacyjnej

Rada UE przyjęła rozporządzenie znane jako „akt dotyczący przemysłu o zerowym zużyciu energii netto”. To ostatni krok w procesie decyzyjnym. Nowe unijne prawo przemysłowe będzie bardzo istotne między innymi dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Jak informuje rada w komunikacie opublikowanym po poniedziałkowym posiedzeniu, rozporządzenie ma na celu pobudzenie przemysłowego wdrażania technologii „net-zero”, które są niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych UE, „wykorzystując siłę jednolitego rynku do wzmocnienia pozycji Europy jako lidera w dziedzinie zielonych technologii przemysłowych”.

Jo Brouns, minister Flandrii ds. gospodarki, innowacji, pracy, gospodarki społecznej i rolnictwa, powiedział: 

„Ustawa o przemyśle o zerowym zużyciu energii netto jest jednym z fundamentów nowej polityki przemysłowej. Ten akt prawny pomoże Europie przewodzić w globalnym wyścigu zielonych technologii i zapewni, że nasz wkład w walkę ze zmianami klimatu zmniejszy również naszą zależność, wzmocni naszą strategiczną autonomię i pomoże nam stworzyć wzrost gospodarczy i miejsca pracy w Europie.”.

Ustawa o zerowym zużyciu energii netto ma stworzyć korzystne warunki dla inwestycji w zielone technologie poprzez:

•         uproszczenie procesu wydawania zezwoleń na projekty strategiczne,

•      ułatwienie dostępu do rynku dla strategicznych produktów technologicznych (w szczególności w zamówieniach publicznych lub aukcjach energii odnawialnej),

•         podnoszenie umiejętności europejskiej siły roboczej w tych sektorach,

•          stworzenie platformy koordynującej działania UE w tym obszarze

Aby wspierać innowacje, w akcie prawnym prawodawcy proponują stworzenie korzystnych ram regulacyjnych dla opracowywania, testowania i walidacji innowacyjnych technologii. 

Nowe unijne prawo przemysłowe będzie bardzo istotne między innymi dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. 

O komentarz w tej sprawie IBRM Samar poprosił Michała Wekierę, dyrektora generalnego Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). 

„Oczywiście, jest to ważny akt prawny, który ma być kolejnym elementem układanki mającej na celu realizację celu neutralności emisyjnej UE w 2050 roku. Jak myślimy o samochodach, to wszyscy patrzymy na 100-procentowy cel redukcyjny na 2035 rok. Zapominamy, że te samochody są nie tylko używane, ale przede wszystkim gdzieś muszą być wyprodukowane. Ten akty prawny w zamierzeniach UE ma pomóc obniżać emisję z procesów produkcyjnych z jednoczesnym zmniejszeniem uzależnienia od źródeł energii znajdujących się poza UE. To zmniejszenie uzależnienia ma nastąpić m.in. poprzez zwiększenie korzystania z zielonej odnawialnej energii – mówi dyrektor Wekiera – Z tego wynika, że w tym akcie prawnym są pokładane ogromne nadzieję i mamy nadzieję, że zostaną one spełnione w równomierny sposób na terenie całej UE. Będzie to zależało w dużej mierze od podjętych już działań na poziomie krajowym. A stawka jest bardzo wysoka, bo element dostępu do zielonej odnawialnej energii i jej ceny jest jednym z kluczowych aspektów rozpatrywanych przy lokalizacji nowych inwestycji bądź rozbudowy istniejących – podkreśla ekspert PZPM. 

Po zatwierdzeniu w poniedziałek przez Radę stanowiska Parlamentu Europejskiego, nowy akt ustawodawczy został ostatecznie przyjęty. Po podpisaniu przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie w dniu jego publikacji.

Paweł Janas 

Źródło: SAMAR