PZPM: Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w styczniu 2014

W styczniu 2014 roku rejestracje nowych pojazdów użytkowych wyniosły 1 293 sztuki, tj. więcej o 20,2% (+217) niż w styczniu ub.r. i mniej niż w grudniu o 60,6% (-1 988). Po znakomitym grudniu rejestracje zwyczajowo zmniejszyły się i spadek był głębszy niż na ogół obserwowany na przełomie lat. Dodatkowo został wzmocniony przez trudności na początku roku obserwowane przy rejestracjach pojazdów z końcowej partii produkcji spełniających jeszcze normę euro V. Rezultat pierwszego miesiąca b.r. był jednak w grupie samochodów ciężarowych (1240szt.) o jedną piątą lepszy niż w styczniu przed rokiem (+21,6%) i lepszy niż w poprzednich czterech latach. W przypadku autobusów poziom był zbliżony do poprzedniego stycznia, zarejestrowano 53szt. (-3 ).

wiecej >>