PSA oraz CTAG i miasto Vigo po raz pierwszy testują systemy jazdy autonomicznej skomunikowane z infrastrukturą miejską

Organizacja CTAG1, Groupe PSA i miasto Vigo będą testować po raz pierwszy w środowisku miejskim technologie łączności na potrzeby rozwoju zautomatyzowanych funkcji samochodów. Celem jest weryfikacja skutecznej komunikacji między samochodami a infrastrukturą w złożonym środowisku miejskim. Dzięki technologiom komunikacji IoT (Internet of Things) i V2X (Vehicle to Everything) powstanie wiele nowych możliwości korzystania z samochodu.

Testy przeprowadzane w Vigo dotyczą:
• automatycznego parkowania na parkingach,
• jazdy autonomicznej w strefach miejskich,
• regulacji optymalnej prędkości przy dojeździe do skrzyżowań z sygnalizacją świetlną,
• ochrony użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki.    

Dzięki komunikacji z infrastrukturą, obie testowane sytuacje związane z jazdą po mieście pozwolą dostosowywać prędkość samochodu z większym wyprzedzeniem, zapewniając bardziej elastyczną i bezpieczną, w pełni kontrolowaną, ekoodpowiedzialną jazdę.  

Program testów wpisuje się w ramy Europejskiego Projektu AUTOPILOT2, który został uruchomiony na początku 2017 roku. W ramach projektu analizie i ocenie podlega wkład nowych technologii komunikacyjnych w rozwój jazdy autonomicznej. W projekcie uczestniczy pięć europejskich miast, w tym Vigo, które udostępniło w tym celu wiele stref miejskich i nadzoruje niezbędne adaptacje infrastruktury. CTAG pilotuje projekt i odpowiada za testy techniczne. W następnych miesiącach w Vigo będą przeprowadzone kolejne testy.
Źródło: www.mototarget.pl