Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Aktualnie procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (UC 65).

Projekt dostępny jest na stronie pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340506/…

Komentarze i uwagi można nadsyłać do 4 grudnia 2020 r.
na adres: janusz.kipigroch@mr.gov.pl

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag na załączonym w tym celu formularzu:

Jednocześnie MRPiT informuje, że nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie uznane zostanie za zaakceptowanie przedmiotowego projektu ustawy wraz z załącznikami.