Polska Izba Motoryzacji objęła patronatem klasę w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie

3 września br., podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęła się wszechstronna współpraca w zakresie posiadanych uprawnień i możliwości pomiędzy Polską Izbą Motoryzacji a Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 z siedzibą w Warszawie, w Alei Jana Pawła II.

Polska Izba Motoryzacji objęła patronatem jedną z klas pierwszych, na czteroletni cykl nauki, kształcącą uczniów w zawodzie 311513 – technik pojazdów samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód komunikacyjnych. Szkoła i Izba będą współpracowały w zakresie działalności dydaktycznej i będą dążyły do tego, aby uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i zdolności po to, aby byli lepiej przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w przyszłości.

W ramach współpracy Izba, wspólnie ze szkołą będzie m.in. promować nabór do klasy patronackiej poprzez spotkania z rodzicami, uczniami oraz na targach edukacyjnych; zorganizuje zajęcia z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych; pomoże w nawiązywaniu kontaktów z zakładami blacharsko – lakierniczymi w celu zapoznania uczniów z technologiami napraw; umożliwi dostęp do nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i konstrukcyjnych. Uczniowie będą mogli również uczestniczyć w szkoleniach, imprezach i wydarzeniach z zakresu motoryzacji organizowanych przez PIM.