Rusza kolejna XVI edycja studiów! Ponad 600 absolwentów!

To był wyjątkowy, jubileuszowy rok ponieważ minęło już 15 lat Podyplomowych Studiów dla Menedżerów Motoryzacji! Tak, tak – piętnaście lat temu, wystartował pierwszy, pilotażowy projekt Polskiej Izby Motoryzacji we współpracy ze Szkołą Główną Handlową. Pierwsza edycja przeszła najśmielsze oczekiwania – i organizatorów jak i słuchaczy, dlatego podjęto decyzję o kolejnych.

I tak stopniowo, rok po roku przez ten czas w studiach udział wzięło ponad 600 osób, które swoje życie zawodowe związały właśnie z motoryzacją.  Dzisiaj większość absolwentów pracuje na stanowiskach kierowniczych w branży. – Wśród tej grupy znajdują się dyrektorzy sieci sprzedaży czołowych importerów samochodów w Polsce, właściciele i osoby zarządzające dealerstwami/warsztatami jedno i multibrandowymi a także dyrektorzy fabryk, szefowie działów firm produkujących części i komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego

mówi Ewa Rosik, Dyrektor Biura Doradztwa i Szkoleń w Polskiej Izbie Motoryzacji.

Udział w studiach to nie tylko duża dawka wiedzy od najlepszych profesorów uczelni SGH oraz expertów z branży ale przede wszystkim możliwość nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych i szansa na wymianę cennych doświadczeń. Stale utrzymujące się wysokie zainteresowanie studiami to dowód, że osoby z branży chcą podnosić swoje kwalifikacje i poszerzać wiedzę.

Dlatego, jak to w życiu bywa – 7 lipca zakończyła się edycja 15-ta, dyplomy z ramienia Polskiej Izby Motoryzacji wręczał wiceprezes PIM, P. Janusz Kobus

Obecnie trwa nabór na kolejną – 16-tą. Wraz z końcem roku akademickiego nastąpiły zmiany personalne na uczelni. Kierownikiem studiów została Wioletta Mierzejewska, która zastąpiła na tym stanowisku Profesor Marię Romanowską, która przeszła na emeryturę i która sprawowała funkcję Kierownika przez całe 15. lat. Natomiast Sekretarzem z ramienia SGH została Beata Chełstowska.

Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego i aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji globalnej. Poza wiedzą o polskim prawie, instytucjach, otoczeniu branżowym i makroekonomicznym polskim przedsiębiorcom potrzebna jest umiejętność analizy zmieniającego się rynku w wymiarze globalnym i europejskim, umiejętność nawiązywania kontaktów i negocjowania umów z partnerami zagranicznymi, opracowywania strategii konkurencji i strategii marketingowej w wymiarze europejskim.

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie i udoskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie m.in. zarządzania strategicznego, konstruowania biznesplanu, tworzenia planów marketingowych, zarządzania projektami, planowania własnego czasu i profesjonalnego prowadzenia negocjacji handlowych oraz zdobycie prestiżowego dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej no i wejście do elity menedżerów motoryzacji w Polsce.

Gorąco zapraszamy na kolejną edycję jedynych takich studiów w Polsce w roku akademickim – 2019/ 2020! Uwaga! – decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji na: https://pim.pl/szkola-glowna-handlowa-wspolne-projekty-z-pim/