Plany zawodowe uczniów kształcących się na kierunkach dedykowanych branży motoryzacyjnej

Uprzejmie informujemy, że do końca października prowadzimy badania wśród uczniów szkół branżowych I i II stopnia oraz techników, a celem badania jest diagnoza planów zawodowych uczniów oraz ocena zadowolenia z systemu kształcenia i praktyk zawodowych.

👇
Wyniki badania posłużą do opracowania rekomendacji dla:
🚘Ulepszenia systemu kształcenia zgodnie z potrzebami młodego pokolenia w zakresie współpracy z pracodawcami, jakości nauki i infrastruktury szkół
🚘Ulepszenia systemu naboru uczniów do szkół zawodowych oraz podniesienia jakości doradztwa zawodowego już na etapie szkoły podstawowej
🚘Lepszego przygotowania kadr dla sektora motoryzacyjnego i podniesienia jakości kształcenia w tym zakresie.
👇
Badanie prowadzone jest w formie ankiety online skierowanej do uczniów wszystkich klas szkół branżowych I i II stopnia oraz techników kształcących w 59 kierunkach dedykowanych branży motoryzacyjnej.

‼ ‼ ‼ ‼
Link do ankiety dla uczniów:
https://bit.ly/badania_uczniów
Ankieta jest dostępna również po zeskanowaniu kodu QR z grafiki.
👇
Badanie jest realizowane na zlecenie POLSKA IZBA MOTORYZACJI w ramach działania Sektorowa Rada ds. kompetencji-motoryzacja i elektromobilność

Zachęcamy szkoły do czynnego udziału w badaniu. Głos uczniów jest w tym projekcie bardzo ważny.
👇
Badanie to jest uzupełnieniem dla badań prowadzonych przez naszą firmę w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie dostosowania szkolnictwa zawodowego do wymagań sektora motoryzacyjnego.
👇
Wyniki badania będą dostępne na stronie Rady:
http://radasektorowa-motoryzacja.pl/

⏬⏬⏬
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu:
Violetta Rutkowska
tel: 505 028 046
e-mail: v.rutkowska@synergia-poland.com.pl

#badaniarynku #motoryzacja #PIM #kompetencje #biznes #KSSE #PARP