Pilotażowy program Mitsubishi V3G

Mitsubishi Motors Corporation ogłosiło wdrożenie pilotażowego interfejsu „Pojazd-Sieć” (V2G), z pierwszym punktem ładowania* już wykorzystywanym przez akumulatory samochodowe Mitsubishi Outlander PHEV. Technologia V2G pozwoli lepiej zrównoważyć szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, co umożliwi pojazdom elektrycznym nie tylko pobieranie energii, ale również zwrot nadwyżki do sieci.

Dla kierowców samochodów elektrycznych oznacza to potencjalne korzyści finansowe dzięki sprzedaży zwracanej energii. MMC łączy siły z firmą NewMotion, jednym z największych europejskich dostawców rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych, operatorem sieci energetycznej TenneT w Holandii i Nuvve, światowym liderem w dziedzinie wdrażania technologii V2G.

W ramach programu, który zostanie uruchomiony w Amsterdamie, firma MMC będzie świadczyła usługi w zakresie systemu zrównoważonego gromadzenia i zużycia energii** dzięki wykorzystaniu infrastruktury ładowania NewMotion dla modelu Mitsubishi Outlander PHEV zaparkowanego w domu lub w miejscu pracy. Pilotażowy program będzie wykorzystywał platformę do ładowania samochodów elektrycznych Nuvve’s Grid Integrated Vehicle (GIVe). W Holandii jest użytkowanych ponad 25 tysięcy pojazdów Mitsubishi Outlander PHEV.

Przyjęte w 2015 roku w Europie paryskie porozumienie klimatyczne, zakłada przyspieszenie inicjatyw mających na celu ograniczenie emisji spalin oraz promocję polityki przyjaznej środowisku, w tym rozwój działań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ponieważ energia słoneczna, wiatrowa i inne naturalne źródła energii, nie jest jeszcze tak stabilna, jak energia pozyskiwana z paliw kopalnych, jej wykorzystanie do zasilania sieci energetycznych jest również ogromnym wyzwaniem.

Ponadto zarówno rządy Wielkiej Brytanii, jak i Francji mają zamiar zakazać sprzedaży pojazdów z silnikami spalinowymi od 2040 r., a zużycie energii elektrycznej stale rośnie. Dlatego też potrzebny jest nowy system optymalizacji pracy systemu energetycznego, w tym opracowanie mechanizmu zmniejszania obciążeń związanych z ładowaniem infrastruktury elektroenergetycznej.

W ramach programu MMC przetestuje technologię V2G, poszukując rozwiązań do stworzenia nowego systemu wartości oraz modelu biznesowego wykorzystującego potencjał do magazynowania i przekazywania drzemiący w akumulatorach pojazdów elektrycznych.

* Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) w Europie są zobowiązani do zapewnienia pewnych rezerw zdolności przepustowej na wypadek nagłej utraty zasilania lub całkowitego zaciemnienia. Rezerwy zdolności produkcyjnych są nabywane przez transakcje rynkowe. Usługi oferowane na rynku różnią się w zależności od stopnia zapotrzebowania na energię elektryczną i czasu niezbędnego do naładowania/rozładowania urządzeń.

** Punkty ładowania dostarczane przez światową korporację energetyczną Enel.

 

Źródło:www.mototarget.pl