Pakiet pomocowy dla serwisów naprawczych

Polska Izba Motoryzacji wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez przedsiębiorców przygotowała wraz z partnerami biznesowymi kompleksową ofertę.  Oferta ta zawiera pakiet usług zmierzających do zwiększenia efektywności procesu likwidacji szkód komunikacyjnych. Aby zrealizować ten cel Polska Izba Motoryzacji powołała grupę ekspertów z ogromną wiedzą, praktyką i doświadczeniem.

Pakiet pomocowy obejmuje:

  • wykonywanie analizy ekonomiczno-finansowej oraz audytu technicznego skutkującego wyliczeniem  indywidualnej  stawki za roboczogodzinę,
  • szkolenia grupowe i indywidualne z zakresu prawidłowego kosztorysowania napraw oraz możliwość konsultacji bieżących problemów z ekspertem do spraw napraw i kosztorysowania,
  • techniczne wsparcie dotyczące systemów eksperckich Audatex oraz DAT,
  • pomoc w procesach mających na celu skuteczną likwidację szkód komunikacyjnych na etapie przedsądowym obejmującą:
  • kompletowanie dokumentacji szkodowej koniecznej do prowadzenia postępowania przedsądowego i wszczęcia postępowania sądowego,
  • poprawne oszacowania kosztów naprawy uszkodzonego samochodu, wynagrodzenia za: najem samochodów zastępczych, holowania, parkowania, zabezpieczenia pojazdu po szkodzie, sporządzenia kalkulacji naprawy,
  • sporządzanie reklamacji,
  • wsparcie we wszelkich czynnościach niezbędnych do zainicjowania i prowadzenia postępowań sądowych w tym również prowadzenia czynności zmierzających do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (negocjacje ugodowe w toku postępowania sądowego).

Obszar działalności w głównej mierze koncentruje się na wsparciu skutecznego prowadzenia postępowań mających na celu likwidację szkód komunikacyjnych.

W przypadku zainteresowania szczegółowymi warunkami oferty i nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu:

M: pakietpomocowy@pim.pl 

T: 22 845 01 40