PAIiIZ: Porozumienie z miastem Zawiercie

Wspólne działania PAIiIZ i miasta Zawiercie, mające na celu profesjonalne przygotowanie do pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych są jednym z elementów porozumienia o współpracy, które zostało podpisane 2 grudnia br. Z ramienia PAIiIZ sygnowała ją wiceprezes PAIiIZ Bożena Czaja.

Głównym celem porozumienia jest promocja gospodarcza miast i gmin zwiększająca szanse na pozyskanie zagranicznych przedsiębiorstw. W ramach tego podejmowane będą działania podnoszące umiejętności w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych, gromadzenia i udzielania informacji gospodarczych, tworzenia i zarządzania bazami dotyczącymi gospodarki miasta.

Dotychczas PAIiIZ podpisała porozumienia z 36 miastami prezydenckimi oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. (PAIiIZ)