PAIiIZ: Nowe inwestycje w Zatorskiej Strefie Aktywności Gospodarczej

Dwie firmy Plastmot oraz Suneko zainwestują w ZSAG. Łącznie przedsiębiorcy zobowiązali się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości blisko 10 mln zł.
Plastmot jest firmą, która zajmuje się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych znajdujących swoje zastosowanie w przemyśle samochodowym, ogrodnictwie, elektronice oraz gospodarstwie domowym. Głównymi odbiorcami firmy są koncerny samochodowe oraz producenci sprzętu AGD z takich krajów, jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Chiny, USA czy Meksyk. Wyprodukowane w Plastmot komponenty montowane będą w samochodach marki: BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls-Royce. Inwestor zobowiązał się do utworzenia 8 nowych miejsc pracy.

Suneko zajmuje się produkcją gotowych elementów metalowych, będących półproduktami dla branż: AGD, samochodowej czy elektronicznej. Przedsiębiorca utworzy 10 nowych miejsc pracy. (Strefa Zator)