Ogromne wsparcie finansowe dla Ekoenergetyki

Polska firma Ekoenergetyka, która jest wiodącym europejskim producentem ładowarek do pojazdów elektrycznych, poinformowała o pozyskaniu 741 milionów złotych na dynamiczny rozwój spółki. Pieniądze będą pochodzić z umowy kredytowej zawartej z bankiem Pekao S.A.

Umowa Pekao S.A. przewiduje finansowanie w wysokości 691 mln złotych. Zwiększenie kwoty kredytu do 741 milionów nastąpi po spełnieniu pewnych warunków – na które przystały strony umowy.

Ekoenergetyka uruchomiła nową linię produkcyjną. Dzięki tej inwestycji przyśpieszy prędkość realizacji zamówień oraz poprawi się jakość oferowanych produktów. Spółka przymierza się do zwiększenia stopnia automatyzacji. Niektóre części procesu produkcji wykonają roboty. Wszystko to część większego planu, mającego na celu maksymalizację produkcji oraz zaspokojenie popytu na samochodowe ładowarki polskiej firmy.

„Pozyskane finansowanie zapewni spółce możliwość dalszego dynamicznego rozwoju zarówno w obszarze ekspansji międzynarodowej w całej Europie, jak również w zakresie planowanych ambitnych inwestycji” – powiedział Bartosz Kubik, współzałożyciel i prezes zarządu Ekoenergetyki.

Ekoenergetyka powstała w 2009 roku jako akademicki projekt badawczy. Aktualnie firma zatrudnia ponad 1.000 osób i kontroluje około 20 proc. rynku miejskich stacji ładowania autobusów w Europie. Przedsiębiorstwo koncentruje się aktualnie na zwiększaniu udziałów w rynku ładowania samochodów elektrycznych: osobowych oraz ciężarowych. 

„Elektromobilność to nasza przyszłość, a istotnym czynnikiem jej dynamicznego rozwoju jest powstanie odpowiedniej infrastruktury. Bardzo się cieszymy, że Bank Pekao może przyczynić się do tego rozwoju finansując firmę, która ma istotny wpływ na kształtowanie rynku ładowarek do pojazdów elektrycznych. Co ważne, nie tylko sam cel inwestycyjny, ale także finansowanie wpisuje się w kryteria zrównoważonego rozwoju, ponieważ warunki kredytu są powiązane z realizacją celów ESG” – powiedziała Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.